A-Z Studenten Leraar Horeca en Voeding

Onderwijskwaliteit en studenttevredenheid

Goed onderwijs. Daar staan we voor bij de Hogeschool van Amsterdam (HvA). En dat gaat verder dan alleen de inhoud van onze lessen. Want goed onderwijs is meer dan dat.

Voor onze studenten is het bijvoorbeeld ook belangrijk dat ze les krijgen van goede docenten. Dat er voldoende werkruimtes zijn. Dat de roosters kloppen. En dat de algemene sfeer binnen de opleiding goed is.

De HvA vindt het daarnaast belangrijk dat onze studenten tijdens hun opleiding een goede stageplek kunnen vinden. Dat ze binnen de daarvoor geldende termijn hun diploma halen. En na hun afstuderen snel een baan vinden.

Op al deze gebieden monitort de HvA de kwaliteit. En voert waar nodig verbeteringen door. Omdat we altijd de best mogelijke kwaliteit aan onze studenten willen bieden.

Monitoring en waarborging kwaliteit

Om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen, maken we gebruik van de volgende uitgangspunten:

Alle opleidingen geaccrediteerd door de NVAO

Alle bachelor-, master- en Associate degree opleidingen van de HvA zijn geaccrediteerd door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Deze accreditatie garandeert dat:

  • De leerresultaten passen bij het niveau en de oriëntatie van de opleiding en zijn afgestemd op de verwachtingen van het beroepenveld.
  • Het programma, de onderwijsleeromgeving en de kwaliteit van de docenten het voor de studenten mogelijk maken om de beoogde leerresultaten te realiseren.
  • De opleiding over een adequaat systeem van toetsing beschikt.
  • De opleiding aantoont dat de beoogde resultaten zijn gerealiseerd.

De NVAO beoordeelt de opleidingen eens in de zes jaar. De HvA checkt zelf ook eens in de zes jaar de kwaliteit van alle opleidingen op bovenstaande aspecten. Dat doet de HvA drie jaar nadat de NVAO dat doet. Zo wordt bij elke opleiding iedere drie jaar bekeken of de kwaliteit van het onderwijs goed is.

Meer informatie over de NVAO

Monitoring tevredenheid van studenten

Minimaal een keer per jaar vragen we al onze studenten waar ze wel en niet tevreden over zijn. De punten die uit dit onderzoek naar voren komen, hebben vooral te maken met de organisatie van het onderwijs: faciliteiten, informatievoorziening, roosters, e.d. Dit is waardevolle informatie op basis waarvan opleidingen verbeterplannen opstellen.

Zicht op studentsucces

Iedere student is anders en iedere student heeft iets anders nodig om zijn/haar studie succesvol af te ronden. Bij de ene student kost dat wat meer tijd en bij de andere wat minder. In het schema Studie in Cijfers kun je zien hoe snel studenten hun diploma halen. Dit overzicht is te vinden op de pagina van iedere opleiding en op studiekeuze123.nl .

Goede aansluiting op de arbeidsmarkt

Iedere opleiding heeft een beroepenveld commissie. Deze commissie overlegt met het werkveld de behoeftes van de arbeidsmarkt. Voor welke beroepen leidt de HvA haar studenten op? Welke kwalificaties worden er van onze studenten verwacht?

Het Researchcentrum Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) doet continu onderzoek naar de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Een van die onderzoeken is de jaarlijkse HBO-Monitor . Dit onderzoek geeft inzicht in de (arbeidsmarkt)positie van afgestudeerden en laat zien in hoeverre opleidingen hun studenten goed voorbereiden op de arbeidsmarkt.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 23 september 2022