A-Z Studenten Leraar Horeca en Voeding

Privacy – Beeldopnamen FOO

Beeld- en/of geluidsopnamen zijn persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het gebruiken van opnamemateriaal uit de beroepspraktijk voor opleidings-, professionaliserings- of kwaliteitsverbeteringsdoeleinden is daardoor een vorm van verwerken van persoonsgegevens. Dat betekent dat de regels van de AVG van toepassing zijn.

Door de Faculteit Onderwijs & Opvoeding (FOO) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) is een werkwijze opgesteld ten behoeve van alle studenten en medewerkers van FOO die opnamen maken in de beroepspraktijk. Deze werkwijze is specifiek afgestemd op pedagogen en leraren (in opleiding) en is beoogd als handvat om als adequaat en conform de AVG te kunnen handelen.

Let op: Er is een verplichte werkwijze!

De student of medewerker van de HvA die beeld- en/of geluidsopnamen in opdracht van de HvA maakt, bewaart en/of gebruikt is verplicht om conform werkwijze te handelen.

In sommige situaties zal een student of medewerker van de HvA zelf om toestemming moeten vragen bij betrokkenen. Daarvoor kan het standaard toestemmingsformulier worden gebruikt.

De faculteit spant zich in om een protocol af te sluiten met instellingen waarmee zij een structurele samenwerking heeft. Met als doelen: het borgen van adequaat omgaan met persoonsgegevens, en het realiseren van optimale randvoorwaarden voor studenten en medewerkers van de HvA. Zie:

Bij vragen, neem contact op via gegevensbescherming-foo@hva.nl .

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 4 juli 2024