A-Z Studenten Leraar Horeca en Voeding

Opleidingscommissie

Meepraten en meebeslissen

Elke opleiding heeft een Opleidingscommissie (OC) die de kwaliteit van de opleiding bewaakt. De OC bestaat uit studenten en docenten (50/50) en is officieel een medezeggenschapsorgaan. De OC heeft adviesrecht en instemmingsrecht op enkele onderdelen van de Onderwijs-en Examenregeling (OER) en beslist mee over belangrijke zaken binnen de opleiding.
Zie HvA OC reglement.

Wat doet een opleidingscommissie?

  • Adviseert over de inhoud van de opleiding, de toetsing en examinering.
  • Adviseert over de OER en heeft instemmingsrecht op bepaalde OER-onderdelen, zoals de inhoud van afstudeerrichtingen, de studielast en de vorm van onderwijsevaluatie.
  • Bespreekt onderwijsevaluaties, signaleert en analyseert de ontwikkelingen binnen de opleiding en adviseert de opleidingsmanager over verbetermaatregelen.
  • Signaleert problemen bij studenten en medewerkers, bijvoorbeeld door middel van gesprekken of enquêtes.

Medezeggenschap, hoe zit dat ook alweer?

Bij de HvA zijn op verschillende niveaus medezeggenschapsorganen actief, elk bestaande uit studenten en docenten.

  1. Opleidingscommissies per opleiding
  2. Deelraden per faculteit
  3. Centrale Medezeggenschapsraad (CMR)

De OC is het eerst aangesproken medezeggenschapsorgaan als het gaat om de opleidingskwaliteit en is dan ook een belangrijke gesprekspartner van de opleidingsmanager en de faculteitsdecaan. De OC heeft regelmatig contact met de Deelraad en de Examencommissie. Zowel als docent/medewerker en als student kun je de OC benaderen met adviezen, vragen of suggesties over de opleiding.

Wil jij lid worden van de OC?

De OC heeft een belangrijke positie en een stem in de vormgeving van de opleiding. Elk jaar zoekt de opleidingscommissie nieuwe leden. Wil jij als student of docent/medewerker actief een bijdrage leveren aan het verbeteren van de opleiding en bestuurlijke ervaring opdoen? Mail je opleidingscommissie en laat je informeren over de beschikbare vergoedingen (medewerkers krijgen tijd en studenten een financiële vergoeding).

OC scholing

Studentenzaken verzorgt ieder jaar een training voor (nieuwe) leden van opleidingscommissies.

Kijk voor meer informatie over OC-scholing op de website van het Centrum voor Medezeggenschap.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 7 november 2019