A-Z Studenten Leraar Geschiedenis

Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag

Als je tijdens een studie- of stagesituatie in aanraking komt met ongewenst gedrag, kun je terecht bij een vertrouwenspersoon van de HvA. Met ongewenst gedrag wordt bedoeld: gedrag dat je kunt omschrijven als discriminatie, (seksuele) intimidatie, pesten of agressie.

Wat is een vertrouwenspersoon?

Met vragen en klachten over ongewenst gedrag kun je terecht bij de vertrouwenspersoon ongewenst gedrag. Je kunt je verhaal kwijt en bespreekt wat je kunt doen. De vertrouwenspersoon zorgt voor een vertrouwelijke behandeling van je vraag of klacht, zoekt met jou naar een oplossing en staat je bij als het komt tot een formele klacht.

Wat doen de vertrouwenspersonen en wie zijn ze?

Wie zijn de vertrouwenspersonen voor studenten?

De HvA heeft de volgende vertrouwenspersonen voor studenten:

  • Renske Bijl
  • Roy Verboom
  • Cora Verkley

Renske Bijl - FT, FG, FDMCI

Renske Bijl

Vertrouwenspersoon voor studenten van Faculteit Techniek (FT), Faculteit Gezondheid (FG), Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie (FDMCI)
vertrouwenspersoon-ft@hva.nl,
vertrouwenspersoon-fg@hva.nl,
vertrouwenspersoon-fdmci@hva.nl

Roy Verboom - FG, FBSV, FOO

Roy Verboom

Vertrouwenspersoon voor studenten van FG, FBSV, FOO
Vertrouwenspersoon-fg@hva.nl,
vertrouwenspersoon-fbsv@hva.nl,
vertrouwenspersoon-foo@hva.nl

Cora Verkley - FBE, FMR, FDMCI, FOO

Cora Verkley

Vertrouwenspersoon voor studenten van FBE, FMR, FDMCI, FOO
vertrouwenspersoon-fbe@hva.nl ,
vertrouwenspersoon-fmr@hva.nl,
vertrouwenspersoon-fdmci@hva.nl ,
vertrouwenspersoon-foo@hva.nl

Taken van de vertrouwenspersoon

  • voorlichting over ongewenst gedrag;
  • zorg voor passende opvang als je een melding doet van ongewenst gedrag;
  • vertrouwelijke behandeling van de informatie;
  • zoeken naar een informele oplossing;
  • hulp bieden bij het indienen van een formele klacht en de formele afhandeling daarvan.

Gesprek aanvragen?

Wil je een gesprek met de vertrouwenspersoon aanvragen? Wij zijn er voor je. Ook bij twijfel, meld je. Vanzelfsprekend is een gesprek met de vertrouwenspersoon vertrouwelijk!

Stuur een e-mail naar het adres van jouw faculteit:

Vertrouwenspersonen zijn benoemd door het College van Bestuur en hebben een onafhankelijke positie bij de HvA. Voor vragen of opmerkingen over de vertrouwenspersonen voor studenten kun je je wenden tot Eugène Oostenbrink, (interim-)afdelingshoofd Studentenwelzijn.

Hier nog even op een rijtje een paar voorbeelden van ongewenst gedrag:

Seksuele intimidatie

Er is sprake van seksuele intimidatie als je te maken krijgt met gedrag waar een seksuele lading aan zit. Zodra je die als ongewenst of bedreigend ervaart, kun je bij ons terecht. Opmerkingen over uiterlijk, dubbelzinnige opmerkingen en toenaderingspogingen zijn hier voorbeelden van. Maar vaak is het ook heel moeilijk te bepalen. Als je dus twijfelt of iets "normaal" is, dan kun je ook bij ons terecht om dat te bespreken!

Pesten

Pesten is het herhaaldelijk kwellen, treiteren en/of kwaadaardig plagen van een persoon. Dit kan ook heel subtiel zijn, door buitensluiting of roddelen bijvoorbeeld.

Agressie en geweld

Onder agressie en geweld verstaan we voorvallen waarbij je verbaal, psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen. Dit kan bijvoorbeeld zijn door uitschelden, vervelende opmerkingen (via mail, telefoon, app of fysiek), duwen, spugen, spullen die vernield worden, beroving, chantage, vernedering, etc. Ook dit kan heel subtiel zijn, luister goed naar je gevoel en als je twijfelt: mail ons!

Discriminatie

Er is sprake van discriminatie als er beledigende uitspraken worden gedaan over bijvoorbeeld jouw afkomst, godsdienst, geslacht, levensovertuiging, seksuele geaardheid of andere persoonlijke kenmerken. Discriminatie kan zich ook uiten in de vorm van handelingen of besluiten die hiermee te maken hebben. Twijfel je? Mail ons!

De regeling ongewenst gedrag is een uitwerking van Artikel U-1 van de CAO voor het hoger beroepsonderwijs en maakt deel uit van het HvA Studentenstatuut. Meer lezen? Ga dan naar de website regeling ongewenst gedrag.

Heb jij of iemand anders te maken met seksueel geweld en wil je direct iemand spreken of praat je liever met iemand van buiten de HvA? Je kunt altijd bellen met het Centrum Seksueel Geweld: 0800-0188.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 18 september 2023