A-Z Studenten Leraar Engels

Schone campus

Wil jij weten wat er in jouw ruimte wordt schoongemaakt, wanneer en hoe vaak?

Schoonmaak

Check het schoonmaakrooster

Let op: bureau’s, vensterbanken, ramen en vloeren worden alleen schoongemaakt als de schoonmakers erbij kunnen. Onze schoonmakers mogen geen dingen verplaatsen.

Melding, (aan)vraag, opmerking?

Afval

Op alle locaties van de HvA scheiden we ons afval in 4 afvalstromen:

  • gft en etensresten 
  • bekers en wegwerpservies 
  • restafval, plastic, blikjes en drinkpakken 
  • papier 

Afval dat niet in de juiste bak wordt gegooid, zorgt ervoor dat al het afval in die bak verbrand moet worden. Bij de bakken staat daarom aangegeven wat in welke bak hoort. Twijfel je? Check MijnHvA.nl/maakjeafvalbruikbaar en word een expert in afval scheiden. Of lees meer over het afvalbeleid van de HvA en onze doelstellingen?

Gepubliceerd door  Facility Services 1 mei 2023