A-Z Studenten Leraar Engels

Promotionele activiteiten

In openbare ruimtes van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) kunnen publicatie-uitingen worden opgehangen en promotionele activiteiten plaatsvinden.

De HvA verleent geen medewerking aan commerciële, religieuze en/of politieke activiteiten en het beleid voor toestemming voor activiteiten en publicitaire uitingen is restrictief.

Hoe ga je te werk als je een activiteit wilt laten plaatsvinden of als je publicatieborden of kliklijsten wilt gebruiken?

1. Faculteitsgebonden activiteiten

De activiteit heeft direct te maken met de opleiding of faculteit en vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de opleiding of faculteit. De doelgroep is bijvoorbeeld 'alle studenten van een opleiding'.

Als dat het geval is, heb je schriftelijke toestemming nodig van de docent, opleidingsmanager of begeleider. Indien deze akkoord is, kun je in overleg met Facility Services (FS) de activiteit laten plaatsvinden. FS behoudt zich het recht voor om de activiteit te annuleren of een voorstel voor een andere datum te doen in geval van veiligheids- of capaciteitsproblemen.

Na toestemming van de decaan kun je je verzoek indienen via het webformulier. Een link hiervan vind je aan de rechterzijde van deze pagina.

  • Stuur mee als bijlage: de schriftelijke toestemming van de docent, opleidingsmanager of begeleider.
  • Stuur mee als bijlage: digitale bestanden van poster(s) en/of flyer(s).

2. Niet-faculteitsgebonden activiteiten

De activiteit heeft niet of indirect te maken met de opleiding of faculteit. De activiteit richt zich bijvoorbeeld op alle studenten van een locatie en niet alleen op studenten van een specifieke opleiding.

Als dat het geval is kun je je verzoek rechtstreeks via het aanvraagformulier insturen naar Facilitaire Evenementencoördinatie. FS behoudt zich het recht voor om de activiteit te annuleren of een voorstel voor een andere datum te doen in geval van veiligheids- of capaciteitsproblemen.

Je kunt je verzoek indienen via het webformulier. Hiermee wordt ook het verzoek bij Facility Services meteen ingediend. Een link hiervan vind je ook aan de rechterzijde van deze pagina.

  • stuur mee als bijlage: digitale bestanden van poster(s) en/of flyer(s)

3. Externe partijen

De HvA verleent geen medewerking aan commerciële, religieuze en/of politieke activiteiten en het beleid voor toestemming voor activiteiten en publicitaire uitingen is restrictief.

Externe partijen (of indien je geen HvA-ID hebt) kunnen het verzoek mailen naar evenementen-fs@hva.nl.

In deze mail vermeld je in ieder geval de onderstaande gegevens:

  • datum/tijd start van de activiteit
  • datum/tijd einde van de activiteit
  • welke HvA-locatie(s) het betreft
  • wat de doelgroep is van de activiteit
  • of er extra voorzieningen nodig zijn en welke
  • stuur mee als bijlage: digitale bestanden van poster(s) en/of flyer(s)
8 maart 2022