A-Z Studenten Leraar Biologie

Studentenplatforms

Wil je samenkomen met je medestudenten? De HvA heeft verschillende studentenplatforms en studieverenigingen: HvAnti voor Caribisch-Nederlandse studenten; HvA Pride voor iedereen die zich verbonden voelt met de LHBTI-gemeenschap; Limitless voor studenten met een functiebeperking; Students that Matter voor vluchtelingstudenten; Young Re-set voor iedereen die voor een duurzame HvA is; en natuurlijk heeft elke opleiding ook een eigen studievereniging.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 22 september 2023