A-Z Studenten Leraar Biologie

Fraude en plagiaat

Fraude en plagiaat tijdens je studie is een ernstige zaak. Ben jij voldoende op de hoogte van de regels? Op deze pagina vind je alles wat je moet weten over deze regels, en bij wie je terecht kunt wanneer je verdacht wordt van fraude of plagiaat.

Wat is fraude en plagiaat?

Spieken tijdens een tentamen, knip- en plakwerk en teksten overnemen zonder bronvermelding: voor de HvA zijn dit voorbeelden van fraude en plagiaat. Niet alleen jij krijgt straf, ook degene die medeplichtig is, loopt de kans op straf. Van ernstige fraude is onder meer sprake als je een scriptie niet zelf hebt geschreven of als een ander jouw tentamen maakt.

Het vermoeden van fraude kan ook voor of na een tentamen, examen of toets ontstaan. In dat geval – kan dit afhankelijk van de omstandigheden - leiden tot een straf. Word je verdacht van fraude, dan krijg je de gelegenheid om daar op te reageren.

Wat zijn de gevolgen van fraude en plagiaat?

Als je fraudeert, kan de examencommissie je het recht ontnemen om deel te nemen aan (deel)tentamens. Dit geldt voor een periode van maximaal één jaar. Bij ernstige fraude kan de decaan zelfs jouw inschrijving beëindigen.

In hoofdstuk 4 van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) lees je wat fraude en plagiaat inhoudt en aan welke regels je je moet houden bij het maken van een werkstuk of bij deelname aan een tentamen.

Bronvermelding

Niemand wil van plagiaat beschuldigd worden. Vermeld in je scriptie of paper daarom je bronnen op de juiste manier. Benut de tips en tools van de Bibliotheek.

Gepubliceerd door  Juridische Zaken 23 juni 2023