A-Z Studenten Leraar Biologie

Toetsen FOO

Toetsen zijn alle werkvormen voor een onderdeel van je studie, waarvoor een resultaat of een cijfer wordt geregistreerd. Ook werkstukken en een portfolio horen hierbij. Voor toetsen moet je je aanmelden in SIS.

Vakaanmelding

Om de kwaliteit van het onderwijs en de toetsorganisatie te garanderen, moeten studenten zich aanmelden voor hun toetsen. Dit is een besluit van het MT, lees de regels in het document Aanmeldbeleid vakken en toetsen FOO (zie ook rechter kolom).

Alle studenten van de tweedegraads lerarenopleidingen werken met Vakaanmelding, waardoor deze studenten automatisch zijn aangemeld voor hun eerste toetsgelegenheid. Studenten moeten zich wél inschrijven voor een tweede toetsgelegenheid. Lees meer hierover op de A-Z/Vakaanmelding FOO.

Aanmelden toetsen blok 4 én 5

 • Aan het eind van het studiejaar vindt de eerste en tweede toetsgelegenheid tussen blok 4 en 5 kort op elkaar plaats. Daardoor is er geen ruimte om nog een aanmeldperiode te organiseren voor de tweede toetsgelegenheid.

 • Ben je aangemeld voor het vak? Dan ben je automatisch aangemeld voor de eerste bijbehorende toetsgelegenheid van het vak.

 • Wil je een toets zonder vakaanmelding afnemen? Meld je dan zowel voor de eerste als de tweede toetsgelegenheid aan (toets/ opdracht/ paper/ presentatie/ et cetera).

Toetsperiode

Aanmeldperiode in SIS

6 mei t/m 14 juni 2024

Tussentijdse toetsperiode blok 4

15 april t/m 21 april 2024 (tussentijdse toetsen blok 4)

Deze korte aanmeldperiode geldt voor een klein aantal vakken bij de opleidingen Engels, Frans, Nederlands, G&W, Wiskunde en Peda LOP voltijd.
Klik op het pijltje (>) rechts van het vak om te checken hoe lang de aanmeldperiode is van de toets.

17 juni t/m 5 juli 2024

Eerste en/of tweede toetsgelegenheid blok 4

15 april t/m 26 mei 2024

19 augustus t/m 30 augustus 2024

Tweede toetsgelegenheid blok 5

15 april t/m 26 mei 2024

Je kunt niet deelnemen aan schriftelijke of digitale toets(en) wanneer je je niet tijdig hebt aangemeld of wanneer je hierover (tijdens de aanmeldperiode) geen contact hebt opgenomen met de Resultatenadministratie via het digitaal servicepunt.

Ben je je vergeten aan te melden voor toetsen zoals werkstukken, presentaties e.d. dan dien je hierover contact op te nemen met je docent.

Gebruik voor het aanmelden je toetsrooster, deze vind je op rooster.hva.nl. Meld je af (binnen de aanmeldperiode) wanneer je niet deelneemt aan een toetsafname, zie hoofdstuk 9 in de 'Handleiding aanmelden toetsen'. De handleiding ‘Toetsen opzoeken’ helpt je om toetsen op te zoeken in je toetsrooster.

Je krijgt via e-mail een bevestiging van je aanmelding. Controleer (in je e-mail of in SIS) of je voor alle toetsen een bevestiging hebt ontvangen. Bij binnenkomst, voorafgaand aan de toetsafname kan hierom gevraagd worden. Geen aanmelding, is geen deelname. Neem in de volgende situatie(s) tijdens de aanmeldperiode contact op met de Resultatenadministratie via het digitaal servicepunt:

 • als het niet lukt om je aan te melden via SIS
 • als je geen bevestiging* hebt ontvangen van je aanmelding(en)
 • als de toets ontbreekt in SIS
 • als je niet weet voor welke toets en wanneer je je moet aanmelden
 • bij twijfel of je aanmelding is gelukt
 • of bij andere vragen over aanmelden.

*alleen met een bevestiging weet je zeker dat je aanmelding is gelukt!

DIGITALE TOETSEN en applicaties

Binnen FOO bestaan de volgende digitale toetsen: CITO toetsen, TestVision (TVO) toetsen en de Landelijke Kennis Toets (LKT). Voor het surveilleren tijdens digitale toetsafname kan gebruik worden gemaakt van Online Proctoring. Je tijdige aanmelding is noodzakelijk om jouw inschrijving voor de toets tijdig en correct te kunnen koppelen aan de toetsapplicatie. Hiermee borgen we een goed verloop van de toetsafname.

Assessments en supervisie

SUPERVISIE aanmelden via pagina supervisie
EINDASSESSMENT PPO aanmelden via pagina assessments

Heb je een vraag over een assessment of supervisie? Stel je vraag tijdens de aanmeldperiode via het digitaal servicepunt.

Mis geen hva berichten

Hoe kan ik mijn HvA e-mail doorsturen naar mijn Privé e-mail, zodat ik berichtgeving over aanmelden toetsen en herkansingen niet mis?

 1. Ga naar id.hva.nl
 2. Klik op Andere instellingen en op Mijn Account/My Account
 3. Log in met je HvA-ID
 4. Vul je privé e-mailadres in en klik op Toepassen/Apply

Huisregels tentamens

Als je deelneemt aan een tentamen gelden onderstaande regels:

 • Je moet je kunnen legitimeren met een geldig paspoort, ID of rijbewijs.
 • Je moet een bevestiging van je toetsaanmelding meenemen naar de toets. Dit mag zowel in print als digitaal op je telefoon.
 • Je dient de aanwijzingen van de aanwezige examinator en surveillant op te volgen.
 • Informatie of communicatiemiddelen zet je voor aanvang van de toets uit en berg je op. Deze hulpmiddelen zijn niet toegestaan, tenzij hiervoor toestemming is gegeven.
 • Horloges zijn verboden en moeten uit het zicht worden opgeborgen voor aanvang van de toets.
 • Het is niet toegestaan zonder toestemming van de examinator of surveillant te communiceren met andere personen.
 • Bij inlevering van het werk vult de surveillant op de presentielijst in dat je je werk hebt ingeleverd.
 • Als je zowel bij een fysieke als digitale toets meer dan 20 minuten te laat arriveert/inlogt, wordt de toegang geweigerd/kun je niet meer inloggen. Bij digitale toetsen in combinatie met proctoring, wordt achteraf een melding gemaakt bij de examencommissie.
 • Bij een fysieke toets is het niet toegestaan om gedurende de eerste 30 minuten het lokaal te verlaten.
 • Aan studenten met een functiebeperking kan de examencommissie een verlenging van de standaardduur van de toetsing en/of het gebruik van hulpmiddelen toestaan. Klik hier voor meer informatie over toetstijdverlenging en/of hulpmiddelen tijdens toetsen op locatie als digitale toetsen.

Voor uitgebreidere informatie over toetsafname kun je het Toets afname protocol 2023-2024 FOO nalezen.

Cijfers

Binnen vijftien werkdagen na de toets kun je je cijfer in SIS raadplegen.

Eerste kans/herkansing

Je hebt ieder studiejaar twee gelegenheden om voor een vak de toets te doen. Dit is vastgelegd in de Onderwijs- en Examenregeling. De opleiding plant een eerste kans (direct volgend op het onderwijs) en een herkansing. Als je ervoor kiest om niet aan deze gelegenheden deel te nemen kan je geen beroep doen op extra tentamen mogelijkheden binnen hetzelfde studiejaar. Dit geldt ook in de situaties waarin je je moet aanmelden voor toetsen en je de gelegenheid hebt om je af te melden, zoals omschreven in Onderwijs- en Examenregeling. Ook dan geldt dat je geen recht hebt op extra gelegenheden. Het volgende studiejaar krijgt je wederom twee gelegenheden om vakken uit het vorige studiejaar die je nog niet hebt behaald te herkansen. Een extra gelegenheid kan alleen als er sprake is van persoonlijke omstandigheden en na toestemming van de examencommissie.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 23 april 2024