A-Z Studenten Leraar Biologie

Landelijke kennistoets (LKT)

Leraren behoren hun vakkennis te beheersen. Daarom is de vereiste kennis die een leraar in zijn specifieke vak moet hebben, vastgelegd in een zogenoemde 'kennisbasis'. Deze wordt getoetst in een landelijke kennistoets, die plaatsvindt in de hoofdfase van je studie.

Op www.10voordeleraar.nl vind je informatie over deze landelijke kennisbasis voor jouw vak, toetsdata, oefenmateriaal en de regels bij toetsafname. De toets wordt drie keer per studiejaar aangeboden en mag maximaal twee keer per studiejaar worden afgelegd. Twee weken voor de start van het blok vind je op de roosterwebsite http://rooster.hva.nl het detailrooster met datum, tijd en locatie. De data van de aanmeldperiodes vind je op MijnHvA.

Let op: elke aanmelding staat gelijk aan een kans. Per studiejaar heb je recht op maximaal twee kansen. Ook als je de toets uiteindelijk niet maakt – doordat je niet aan de voorwaarden voldoet, of doordat je niet komt opdagen – maar je je wel hebt aangemeld telt dit als een officiële kans.

Voorwaarden

Om deel te mogen nemen aan de Landelijke Kennistoets moet je aan onderstaande voorwaarden voldoen:

  1. In het bezit zijn van je propedeuse;
  2. Tenminste 65% van de studiepunten hebben behaald die horen bij de onderwijseenheden van de kennisbasis en deze onderwijseenheden helemaal hebben doorlopen;
  3. De propedeuse en studiepunten moeten geregistreerd staan in SiS.

Bij de toets moet je je kunnen legitimeren met een geldig rijbewijs, paspoort of identiteitskaart.

Heb je vragen? Neem dan contact op met de Toets en Planningsbureau FOO.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 22 april 2024