A-Z Studenten Leraar Biologie

Diplomering

Propedeusediploma

Als je alle 60 studiepunten van je propedeuse hebt behaald ontvang je het propedeusediploma.

Je propedeuse hoef je niet aan te vragen. De Resultatenadministratie controleert welke studenten hun propedeuse behaald hebben. Hiervan ontvang je een bericht op het moment dat je propedeuse gereed is. De Resultatenadministratie maakt elk kwartaal propedeuses.

Als jij je propedeuse binnen het eerste studiejaar haalt, word je uitgenodigd voor de feestelijke propedeuse uitreiking. Deze uitreikingen vinden plaats in het eerste en tweede blok van het studiejaar.

Op MijnHvA vind je een overzicht met deadlines en data die op dit moment bekend zijn van feestelijke of individuele uitreikingen.

Wil jij je propedeuse vóór een uitreiking ontvangen?

Je kunt een propedeuseverklaring aanvragen bij DUO via https://duo.nl/particulier/uittreksel-diplomagegevens-downloaden.jsp

In uitzonderlijke gevallen kun je ook voordat je propedeuse is vastgelegd in SIS (maar nadat alle punten zijn geregistreerd) een verklaring aanvragen via de Resultatenadministratie via het digitaal servicepunt .

Getuigschrift (diploma)

Aan het einde van de hoofdfase moet je in totaal 240 studiepunten hebben behaald. Hoe deze studiepunten zijn verdeeld over de vakken van jouw opleiding, vind je in de studiegids.
Voldoe je aan alle eisen, dan krijg je een getuigschrift. Bij het getuigschrift ontvang je naast de cijferlijst, een Engelstalig diplomasupplement .

Aanvraag getuigschrift

Bij de faculteit Onderwijs en Opvoeding moet je uiterlijk drie weken voor een diploma uitreiking je diploma aanvragen, ook als je niet wilt deelnemen aan de feestelijke diploma uitreiking.

Let op:

Je hoeft nog niet alles behaald te hebben om je afstuderen aan te kunnen vragen. Bekijk op de pagina data diploma-uitreikingen, wanneer de resultaten uiterlijk verwerkt moeten zijn in SIS om deel te kunnen nemen aan de feestelijke diploma uitreiking.

Voor de aanvraag volg je een aantal stappen:

  1. Stap 1. Je moet je diploma zelf aanvragen via het digitaal servicepunt .
  2. Stap 2. Zorg dat al je resultaten tijdig voor de feestelijke diploma uitreiking verwerkt zijn in SIS. Zie hiervoor de deadlines resultaten verwerkt in SIS op de pagina data diploma uitreikingen.
    Ontbreken er resultaten? Neem dan contact op met de docent die de resultaten had moeten doorgeven.

Liever een andere naam op je getuigschrift?

In Nederland is het zo geregeld dat op een getuigschrift (diploma) je formele naam moet staan. Het kan zijn dat je je niet goed herkent in deze naam, bijvoorbeeld omdat je transgender of non-binair bent, en je in het dagelijks leven een andere (roep)naam gebruikt. Wil je deze andere (roep)naam ook terug zien als je je diploma in ontvangst neemt? Dat kan! De HvA reikt je graag ook een zogenaamde ‘felicitatieoorkonde’ uit, waarin je eigen gekozen (roep)naam wordt gebruikt. Je krijgt dan zowel het officiële getuigschrift als de felicitatieoorkonde. De laatste vervangt overigens niet je officiële getuigschrift.

Wil jij dit ook? Je regelt het in twee stappen:

  1. Zorg dat in Studielink “roepnaam” jouw eigen gekozen naam staat geregistreerd. Log in bij Studielink , klik bovenaan op ‘gegevens’ en pas hier je roepnaam aan.
  2. Geef minimaal een week voorafgaand aan de uitreiking -via het digitaal servicepunt - door welke eigen gekozen naam je graag gebruikt en dat je de zogenaamde ‘felicitatieoorkonde’ wilt ontvangen.

Wil jij je diploma vóór een uitreiking ontvangen?

Je kunt een afstudeerverklaring aanvragen bij DUO via https://duo.nl/particulier/uittreksel-diplomagegevens-downloaden.jsp

In uitzonderlijke gevallen kun je ook voordat je diploma is vastgelegd in SIS (maar nadat alle punten zijn geregistreerd) een verklaring aanvragen via de Resultatenadministratie via het digitaal servicepunt .

Wil je niet deelnemen aan de feestelijke diploma uitreiking?

Ook voor een individuele uitreiking moet je de bovenstaande stappen volgen. Je haalt dan zelf je diploma op bij het Servicepunt in het Kohnstammhuis.

Waar kan ik mijn propedeuse of diploma ophalen?

Je haalt je propedeuse of diploma op bij het Servicepunt in het Kohnstammhuis, nadat je bericht hebt ontvangen van de Resultatenadministratie.

Klik hier voor de openingstijden van het Servicepunt.

Machtiging voor uitgifte diploma’s alleen aan studenten langer dan jaar in het buitenland

Uitsluitend bij een vertrek naar het buitenland langer dan een jaar -direct na afstuderen- en na het overleggen van bewijslast hiervan kan een student iemand schriftelijk machtigen om het diploma op te halen.

Deze persoon dient zich, vanzelfsprekend, te legitimeren als hij/zij/hen het diploma komt afhalen.

De gemachtigde mag absoluut niet tekenen op het diploma. Dit doet de student zelf zodra hij of zij het diploma heeft ontvangen.

Een kopie van het niet door de student ondertekende diploma en de machtiging bewaren we in het archief.

Voor de rest moet een student altijd zelf zijn/haar diploma ophalen

Verklaring

Heb je niet genoeg studiepunten behaald in de propedeuse of de hoofdfase, dan krijg je geen propedeusediploma of getuigschrift. Wel kun je van de examencommissie een verklaring krijgen van je behaalde studieresultaten.

Cum laude

Heb je tijdens je studie hoge cijfers gehaald, dan kom je mogelijk in aanmerking voor een cum laude- vermelding op je propedeusediploma of getuigschrift. Of je in aanmerking komt voor Cum Laude wordt gecontroleerd door de resultatenadministratie en examencommissie.

Uitschrijven

Waar je allemaal aan moet denken als je je gaat uitschrijven, vind je hier: uitschrijven.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 16 juli 2024