A-Z Studenten Leraar Biologie

Honours

Wil je extra uitdaging naast je opleiding? Een programma volgen in een heel ander onderwerp? Samenwerken met studenten met diverse achtergronden? Dat kan allemaal in het honoursonderwijs. Met gemotiveerde medestudenten werk je aan eigentijdse projecten. 

Honours bij de HvA

Onze Honoursstudenten zijn divers, nieuwsgierig, enthousiast, ambitieus en veranderaars. Honoursonderwijs is er voor jou als je een extra stap willen zetten in je ontwikkeling: als je internationale ambities hebt, of als je wilt onderscheiden van je medestudenten, of als je wilt leren over heel veel onderwerpen.

Honours voor eerstejaarsstudenten: Talent Modules

Honoursonderwijs kun je al volgen in het eerste jaar van je studie. Dit noemen we Honours Talent Modules. Je krijgt bijvoorbeeld lessen van inspirerende docenten en gastsprekers uit het werkveld en de wetenschap. Je maakt opdrachten, een portfolio, en werkt samen in projecten.

Er gelden geen instroomeisen. Zo kun je ontdekken of het uitdagende honoursonderwijs bij je past, ook na het eerste jaar. Voor iedere module krijg je minimaal 3 studiepunten. Na afronding krijg je een certificaat.

Honours voor ouderejaarsstudenten: Modules & Programmes

In latere jaren van je studie volg je zogenoemde Honours Modules en Honours Programmes. Dit zijn extra modules naast je bestaande vakken, een minor, een opdracht bij een bestaand vak of een afstudeertraject.

Voor iedere module krijg je 5 studiepunten. Voor ieder programma krijg je minimaal 15 studiepunten. Wanneer je minimaal 15 studiepunten honoursonderwijs hebt afgerond, krijg je een vermelding hiervan op je diploma.

Aanbod per opleiding

Iedere opleiding geeft een eigen invulling aan Honours. Daarom wisselt het aanbod per opleiding en per faculteit.

Gepubliceerd door  Onderwijs en Onderzoek 13 september 2023