A-Z Studenten Leraar Biologie

Verkoopvoorwaarden

Algemene Voorwaarden diensten HvA

Voor bedrijven die een overeenkomst met de HvA aangaan, gelden de Algemene Verkoopvoorwaarden. Ook voor andere professsionele afnemers en particulieren gelden de Algemene Voorwaarden.

Twee soorten voorwaarden:

Particuliere afnemers

In de verkoopvoorwaarden voor particuliere afnemers vind je de regels die gelden tussen jou als cursist en de HvA. Heb je je ingeschreven voor een cursus, dan mag je binnen 14 dagen na inschrijving die inschrijving ontbinden, zonder dat je daarvoor een reden voor hoeft op te geven. Eventueel betaalde kosten worden terugbetaald. Het ontbinden kan via een aangetekende brief of via een mail met daaraan aangehecht een ingevuld herroepingsformulier. Na 14 dagen geldt de annuleringsregeling uit de algemene verkoopvoorwaarden voor particuliere afnemers.

Download Algemene verkoopvoorwaarden voor particuliere afnemers (NL)

Download Algemene verkoopvoorwaarden voor particuliere afnemers (ENG)

Herroepingsformulier (ENG)

Professionele afnemers

Voor bedrijven professionele afnemers die een overeenkomst met de HvA aangaan, gelden de algemene verkoopvoorwaarden.

Overeenkomsten kunnen gaan over de afname van onderwijsdiensten van de HvA. De algemene verkoopvoorwaarden regelen de afspraken tussen de HvA en de afnemer rondom zo een overeenkomst.

Download Algemene voorwaarden Professionele afnemers (NL)

Download Algemene voorwaarden Professionele afnemers (ENG)

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 23 september 2022