A-Z Studenten HBO-Verpleegkunde

Diplomering

Faculteit Gezondheid

Op deze pagina vind je informatie over het propedeusediploma, getuigschrift (afstudeerdiploma), verklaring behaalde studiepunten, cum laude vermelding en uitschrijven.

Propedeuse

Als je alle 60 studiepunten van je propedeuse hebt behaald ontvang je het propedeusediploma.

Hoofdfase-getuigschrift (afstudeerdiploma)

Aan het einde van de hoofdfase moet je in totaal 240 studiepunten hebben behaald. Hoe deze studiepunten zijn verdeeld over de vakken van jouw opleiding, vind je in de studiegids.
Voldoe je aan alle eisen, dan krijg je een getuigschrift. Bij het getuigschrift ontvang je naast de cijferlijst, een Engelstalig diplomasupplement .

Verklaring

Heb je niet genoeg studiepunten behaald in de propedeuse of de hoofdfase, dan krijg je geen propedeusediploma of getuigschrift. Wel kun je van de examencommissie een verklaring krijgen van je behaalde studieresultaten.

Cum laude

Heb je tijdens je studie hoge cijfers gehaald, dan kom je mogelijk in aanmerking voor een cum laude- vermelding op je propedeusediploma of getuigschrift. Controleer tijdig je cijfers in SIS en controleer in de OER van jouw opleiding of je aan de - eventueel aanvullende - voorwaarden voldoet. Daarna dien je een verzoek in bij de examencommissie van je faculteit of opleiding.

Uitschrijven

Waar je allemaal aan moet denken als je je gaat uitschrijven, vind je hier: uitschrijven.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 4 september 2020