Hogeschool van Amsterdam

A-Z Studenten HBO-Verpleegkunde

Intellectueel Eigendom

Ben je als student of medewerker van de HvA betrokken bij het ontwikkelen van een nieuw idee of product? Dan kun je te maken krijgen met de intellectuele eigendomsrechten.

Voorbeelden

Hieronder lees je twee concrete voorbeelden van situaties waarin intellectuele eigendomsrechten een rol kunnen spelen:

  1. Je bent student en krijgt tijdens een minor een goed idee om een probleem op te lossen waar veel landelijke zorginstellingen mee te maken hebben . Je werkt je idee uit tot een goed werkend product, in samenwerking met medestudenten, docenten en/of organisaties. Wie is nu de eigenaar van dit product?
  2. Je bent onderzoeker bij de HvA en bedenkt in samenwerking met andere onderzoekers in Nederland een methode om het historisch besef onder middelbare scholieren te vergroten. De methode slaat aan en wordt enthousiast ontvangen. Wie is nu de eigenaar van deze methode?

Waarom afspraken maken over intellectueel eigendom?

De HvA doet steeds meer aan onderzoek. Daarbij worden vaak nieuwe producten en diensten ontwikkeld voor de beroepspraktijk, de samenleving en het onderwijs.

Met het maken van afspraken over intellectuele eigendomsrechten voorkom je bijvoorbeeld dat bedrijven jouw idee of methode commercieel gaan vermarkten of je product voor doeleinden gaan gebruiken die je niet bedoeld hebt bij het ontwikkelen van het product.

De HvA wil de kennis die studenten en medewerkers ontwikkelen ook zoveel mogelijk toepassen. De HvA Regeling Intellectueel Eigendom geeft je een kader om het eigenaarschap van kennis goed te kunnen regelen. De regeling bevat de uitgangspunten voor het eigenaarschap van intellectueel eigendom en is daarom een goede basis voor het maken van afspraken met externe partners en opdrachtgevers

Vragen en ondersteuning

De HvA maakt bij het regelen en oplossen van kwesties rondom intellectuele eigendomsrechten gebruik van de diensten van IXA, het Innovation Exchange Amsterdam . Je kunt contact opnemen met Klaas de Vries, k.devries@ixa.nl of via telefoonnummer is (020) 525 5417.

Gepubliceerd door  Onderwijs en Onderzoek 27 januari 2021