Hogeschool van Amsterdam

A-Z Studenten HBO-Verpleegkunde

FAQ coronavirus

Laatste update: 15-11-2021

Het demissionair kabinet heeft tijdens de persconferentie van 12 november bevestigd dat de mondkapjesplicht in publieke gebouwen blijft. Dat betekent dat je in de HvA bij verplaatsingen in de gangen en lift weer geacht wordt een mondkapje te dragen. De hygiëneregels blijven van kracht.

COLLEGEJAAR 2021-2022

Vanaf 6 november is het dragen van een mondkapje verplicht in alle gebouwen, wanneer je jezelf verplaatst. Als je zit mag het mondkapje af. Neem dus een mondkapje mee! Als je een mondkapje vergeet zijn ze ook tegen betaling verkrijgbaar in de vendingmachines. Als je zonder medische verklaring weigert om een mondkapje te dragen, kan je de toegang tot de gebouwen worden ontzegd.

Alle onderwijs- en onderzoeksactiviteiten kunnen weer plaatsvinden op de onderwijslocaties. Dat betekent dat voor studenten en medewerkers het rooster daarop is ingericht en de normale aanwezigheidsplicht weer geldt. Alleen in bijzondere gevallen zoals quarantaine, thuisblijven bij klachten of buitenlandse studenten die vanwege reisbeperkingen niet naar Amsterdam mogen komen, kunnen opleidingen zoeken naar extra mogelijkheden om iedereen onderwijs te laten volgen.

Vanaf 13 november geldt voor alle medewerkers: werk thuis, tenzij het echt niet anders kan. Ben je op de campus, dan hoef je geen anderhalve meter afstand meer te houden, dat mag natuurlijk nog wel. Ga vooral samen en met je leidinggevende in gesprek over hoe je dat zo inricht dat het voor iedereen veilig voelt om op de campuslocaties te werken.

Vanaf 6 november is het dragen van een mondkapje verplicht in alle gebouwen wanneer je jezelf verplaatst. Als je zit mag het mondkapje af. Daarnaast blijven de hygiëneregels van kracht en wordt geadviseerd gebruik te maken van zelftesten.

Daarnaast geldt er op de HvA een maximale groepsgrootte van 75 personen, met uitzondering van tentamens en examens.

Nee, je hoeft geen vaccinatiebewijs of negatieve testuitslag te laten zien om toegang te krijgen tot de gebouwen van de HvA.

Of je niet naar het tentamen mag komen kun je beoordelen op de site van het RIVM . Als je op basis van de COVID richtlijnen van het RIVM niet naar het tentamen kunt gaan, stuur dan een e-mail naar de studentendecaan van je opleiding met een uitleg waarom je het tentamen niet hebt kunnen maken. Bij deze persoonlijke omstandigheden hanteren we dezelfde regels als bij ziek zijn. Als het de eerste gelegenheid is dan kan je aan de herkansing meedoen. Als het een herkansing is dan kan je bij de examencommissie een verzoek indienen voor een extra tentamengelegenheid. De studentendecaan kan je begeleiden bij het vinden van een passende oplossing.

ZELFTESTEN

Het ministerie van OCW biedt studenten en docenten gratis zelftesten aan via www.zelftestonderwijs.nl. Hiermee kun je voor jezelf en voor anderen uitsluiten dat je besmet ben met covid. OCW raadt studenten en medewerkers aan om minimaal twee keer per week een zelftest te gebruiken. Het testen is niet verplicht. De zelftesten komen beschikbaar via SURF.

Meer informatie vind je op de website van het RIVM.

De zelftest is eenvoudig af te nemen, doordat ze niet diep de neus in hoeven te gaan. In de gebruiksaanwijzing bij elke test zullen instructies zijn opgenomen voor de afname. Om bij te dragen aan het zorgvuldig af kunnen nemen van de zelftesten komt er ook landelijk ontwikkeld instructiemateriaal beschikbaar over hoe deze gebruikt moeten worden. Dit materiaal zal zowel in het Nederlands als het Engels beschikbaar zijn.

Kijk voor meer informatie over de zelftesten op de website van het RIVM.

In het hoger onderwijs worden zelftesten voor zowel studenten als medewerkers preventief ingezet. Dit betekent dat het testen zijn die uit voorzorg thuis kunnen worden afgenomen zonder dat er sprake is van klachten. Geadviseerd wordt om een zelftest af te nemen voordat er wordt deelgenomen aan het fysieke onderwijs.

Het is niet de bedoeling om een zelftest pas te doen als je al klachten hebt. Als je klachten hebt of als nauw contact naar voren komt uit bron-en contactonderzoek moet je jezelf, net zoals voorheen, laten testen in een GGD-teststraat.

(THUIS)WERKEN

Vanaf 13 november geldt voor alle medewerkers die geen fysiek onderwijs geven: werk thuis, tenzij het echt niet anders kan. Als thuiswerken niet mogelijk is, blijft het mogelijk om op de campus te werken.

Ga vooral samen en met je leidinggevende in gesprek over hoe je dat zo inricht dat het voor iedereen veilig voelt om op de campuslocaties te werken.

Er is een speciale pagina ingericht op mijnhva over thuiswerken. https://thuiswerken.mijnhva.nl/nl . Daar vind je alles wat je moet weten om zo prettig mogelijk (samen) te werken, hulp bij gezondheid en vitaliteit, digitale veiligheid en regels en adviezen bij ziekte, verzuim en verlof.

Mochten de omstandigheden toch niet geschikt zijn, overleg dan met je leidinggevende. Medewerkers kunnen de voor een verantwoorde en gezonde werkplek benodigde spullen via de HvA bestellen en in bruikleen krijgen. De leidinggevenden kunnen hierbij helpen.

In deze bijzondere tijd is het belangrijk om samen met de leidinggevende jouw persoonlijke situatie te bespreken en op te lossen. Er kan worden gekeken naar de hoeveelheid werk: kan het werk anders verdeeld worden, kan een collega werkzaamheden overnemen? Als dat niet mogelijk is, kan gekeken worden naar andere oplossingen. Er zijn ook verschillende vormen van verlof denkbaar. Zie ook MijnHvA-pagina Thuiswerken,

GEBOUWEN

Ja, de HvA gebouwen zijn open. Wel geldt sinds 6 november een mondkapjesplicht in alle gebouwen in de gangen en de lift. Per 13 november geldt een maximale groepsgrootte van 75 personen per ruimte, behalve bij tentamens en examens. De hygiëneregels blijven van kracht.

Het dragen van een mondkapje is weer verplicht in de gebouwen van de HvA. Ook geldt per 13 november weer een maximale groepsgrootte van 75 personen per ruimte, met uitzondering van tentamens en examens. Daarnaast gelden natuurlijk de RIVM-richtlijnen:

  • Blijf thuis als jij (of een van je huisgenoten) verkouden bent of koorts hebt.
  • Was regelmatig je handen.
  • Nies of hoest in je elleboog.

Sommige medewerkers en studenten hebben vragen over de ventilatie van de campusgebouwen. Daar hebben we begrip voor. Onze gebouwen voldoen aan de RIVM-richtlijnen. Daar waar ze niet voldoen nemen we maatregelen. We hebben voor alle ventilatiesystemen een onderhoudscontract afgesloten om ervoor te zorgen dat ze veilig en betrouwbaar in te zetten zijn. Het tijdig vervangen van filters en het aanpassen van systemen aan RIVM-richtlijnen heeft continue de aandacht. Ook doen we systematisch en steekproefsgewijs ventilatie-volumemetingen en CO2-metingen.

Bij twijfel of storingen onderzoeken we de locatie. Ook kunnen we besluiten tot een (extra) ventilatie-volumemeting of een CO2-meting om de luchtkwaliteit te checken. Waar nodig hangen we CO2-meters op waarmee de docent kan bepalen wanneer ventileren nodig is.

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek nemen we technische of organisatorische maatregelen, zoals:

  • uitvoer van technische aanpassingen aan het ventilatiesysteem;
  • advies om te ventileren gedurende de (pauzes) van de lessen.
  • het aanpassen van het maximumaantal personen in een ruimte;
  • het buiten gebruik nemen van de ruimte.

In de AZ staat meer informatie over de ventilatie.

EVENEMENTEN

Het evenementenprotocol wordt aangepast aan de laatste maatregelen en verschijnt binnenkort hier. Per 13 november mogen er niet meer dan 75 personen in een ruimte aanwezig zijn, behalve bij tentamens en examens. Hoorcolleges en open dagen mogen wel plaatsvinden, maar hier geldt: niet meer dan 75 personen per ruimte, zonder anderhalve meter. Grote colleges worden veelal hybride. Alle sociale evenementen worden per 13 november omgezet naar digitaal, verzet of geannuleerd.

Heb je nog vragen over het organiseren van een evenement, bel (020 595 1403) of mail (servicedesk-fs@hva.nl) dan met de servicedesk FS.

INTERNATIONALE UITWISSELINGEN EN -REIZEN

Tweede semester 2021/2022

Er is besloten om de voorwaarden die gelden voor het huidige semester wat betreft het internationale mobiliteit van studenten en medewerkers nagenoeg te continueren voor het tweede semester van dit studiejaar. Meer informatie.

Eerste semester 2021/2022

De HvA heeft ook besluiten genomen over internationale mobiliteit van studenten en medewerkers in het eerste semester van studiejaar 2021-2022. Meer informatie.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 22 november 2021