Hogeschool van Amsterdam

A-Z Studenten HBO-Rechten

Functiebeperking

Sinds 2010 heeft de opleiding HBO-Rechten een casemanager. Deze functie is in het leven geroepen om studenten met een functiebeperking tijdens de studie beter te kunnen ondersteunen met praktische oplossingen.

Wie is de casemanager?

De casemanager is ‘de spin in het web’: zij werkt nauw samen met de examencommissie, het management, het Onderwijsbureau, de studentendecaan, de huismeesters en de docenten. Zij pleegt overleg, vraagt advies en kijkt naar de mogelijkheden binnen de opleiding om studenten met een functiebeperking in mogelijkheden te kunnen voorzien.

Voorbeelden van een functiebeperking

Elk jaar komen er weer studenten met een functiebeperking aan onze opleiding studeren. Voorbeelden van een functiebeperking zijn:

  • dyslexie
  • slechtziendheid
  • spier- of gewrichtsaandoeningen
  • andere chronische aandoeningen

Ook bepaalde stoornissen (zoals paniekaanvallen en zwaardere vormen van autisme) vallen onder de noemer functiebeperking. Een functiebeperking kan tijdelijk of blijvend zijn. Bij het bieden van een oplossing wordt hier ook altijd naar gekeken.

Voorbeelden van oplossingen binnen onze opleiding

In de afgelopen jaren zijn er verschillende oplossingen geboden voor verschillende problemen die de studenten met een functiebeperking ondervonden. Helaas konden niet alle verzoeken voor een oplossing worden toegewezen. Voorbeelden van verbeteringen die de afgelopen jaren zijn ingevoerd:

  • laptops om toetsen op te maken voor studenten met een spier- of gewrichtsaandoening voor wie schrijven lastig is (dit kan zowel tijdelijk als voor onbepaalde tijd worden toegewezen);
  • het gebruik van opnameapparatuur tijdens lessen voor studenten met slechtziendheid zodat de lesstof thuis nog eens terug geluisterd kan worden en het maken van aantekeningen niet meer nodig is;
  • gebruik van wc tijdens de toetsen in verband met een blaasontsteking of voor diabetici.

Wanneer naar de casemanager?

Als je met een functiebeperking vastloopt in je studie en behoefte hebt aan een aanpassing en/of oplossing, dan is contact opnemen met je studiebegeleider de eerste stap. Soms is een oplossing snel te geven.

Als je studiebegeleider je niet verder kan helpen dan word je doorverwezen naar de studentendecaan. Die stelt de functiebeperking vast en kijkt of je ook echt in de studie wordt beperkt door de beperking. De studentendecaan voegt een advies bij het verzoek om een aanpassing (zoals het maken van de toetsen op een laptop i.v.m. een gebroken hand) aan de examencommissie. Dit verzoek komt bij de casemanager terecht en die bekijkt de mogelijkheden binnen de opleiding. Als de aanpassing geboden kan worden, dan wordt het verzoek toegewezen.

Soms is de termijn tussen het aanvragen van een aanpassing en de noodzaak ervan erg kort (zoals bij het breken van je hand een dag voor de toets). De studiebegeleider kan dan direct contact opnemen met de studentendecaan en deze stuurt direct het verzoek door aan de casemanager.

Je kan ook direct bij de casemanager terecht als je al bekend bent bij de studentendecaan en vragen hebt over de mogelijkheden van bepaalde oplossingen die jij zelf hebt bedacht (zoals bijvoorbeeld een aangepaste werkplek). De casemanager kijkt dan samen met jou naar de mogelijkheden van een dergelijke oplossing. Soms is een verzoek aan de examencommissie dan ook niet nodig.

Richtlijnen

Om voorzieningen te kunnen toewijzen en te realiseren is de casemanager wel aan bepaalde richtlijnen gebonden. De belangrijkste richtlijnen omtrent het studeren met een functiebeperking vind je terug in het Beleidskader Studeren met een functiebeperking waarin verschillende doelstellingen van de HvA met het oog op studeren met een functiebeperking zijn weergegeven.

In de Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding kan je ook voorzieningen terug vinden voor studenten met een functiebeperking. De opleiding heeft een eigen richtlijn voor het aanvragen van tentamenfaciliteiten voor studenten met een functiebeperking. Zie hiervoor de pagina van de examencommissie op MijnHvA.

Contact

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 18 september 2020