Hogeschool van Amsterdam

A-Z Studenten HBO-Rechten

Body of Knowledge and Skills

Wat is de Body of Knowledge and Skills (BoKS)? De BoKS van HBO-Rechten noemt de kennisbasis, beroepsvaardigheden en beroepshouding van de afgestudeerde HBO-Rechten.

In het Landelijke beroeps- en opleidingsprofiel HBO-Rechten is de BoKS opgenomen die geldt voor alle studenten HBO-Rechten in Nederland. In aanvulling op deze landelijke BoKS heeft de opleiding HBO-Rechten van de Hogeschool van Amsterdam haar eigen BoKS opgesteld, waarin per gebied wordt aangegeven wat wij aanvullend doen ten opzichte van het landelijke profiel. Het wetenschappelijk excellentieprogramma maakt eveneens onderdeel uit van de BoKS van HBO-Rechten van de Hogeschool van Amsterdam.

Contact

1 maart 2016