Hogeschool van Amsterdam

A-Z Studenten HBO-ICT

Holland Scholarship

Het Holland Scholarship is een beurs voor studenten die willen studeren, stage lopen of onderzoek willen doen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en het Verenigd Koninkrijk. De EER bestaat uit de EU, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen.

Het Holland Scholarship is een eenmalige toelage van 1250 euro.

  • Je volgt een voltijd studie aan de Hogeschool van Amsterdam
  • Je gaat voor minimaal 7 weken en minimaal 10 studiepunten (ECTS) naar het buitenland
  • Je studie, stage of onderzoek vindt plaats in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en het Verenigd Koninkrijk, de EER bestaat uit de EU, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen
  • Je kunt je motivatie voldoende toelichten*
  • Je hebt geen studievertraging

* Dit doe je door de vragen in het aanmeldformulier te beantwoorden.

Let op: Je voldoet tenminste aan deze criteria, aanvraag is geen garantie op een beurs. Er zijn maar een beperkt aantal beurzen te vergeven. Bij gelijke geschiktheid wordt mogelijk overgegaan tot loting.

Voordat je het Holland Scholarship aanvraagt dien je contact op te nemen met het International Office van de faculteit waaraan je studeert om te vragen naar de specifieke voorwaarden waaraan jouw aanvraag moet voldoen.

Het Holland Scholarship vraag je aan middels dit formulier. Let op: de deadline voor aanvraag is dit jaar 1 mei 2021. Extra deadline op 1 november 2021 voor vertrek in semester 2.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 2 februari 2021