Hogeschool van Amsterdam

A-Z Studenten HBO-ICT

Promotionele activiteiten

In openbare ruimtes van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) kunnen publicatie-uitingen worden opgehangen en promotionele activiteiten plaatsvinden.

De HvA verleent geen medewerking aan commerciële, religieuze en/of politieke activiteiten en het beleid voor toestemming voor activiteiten en publicitaire uitingen is restrictief.

Hoe ga je te werk als je een activiteit wilt laten plaatsvinden of als je publicatieborden of kliklijsten wilt gebruiken?

1. Faculteitsgebonden activiteiten

De activiteit heeft direct te maken met de opleiding of faculteit en vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de opleiding of faculteit. De doelgroep is bijvoorbeeld 'alle studenten van een opleiding'.

Als dat het geval is, heb je schriftelijke toestemming nodig van de decaan. Indien de decaan akkoord is, kun je in overleg met Facility Services (FS) de activiteit laten plaatsvinden. FS behoudt zich het recht voor om de activiteit te annuleren of een voorstel voor een andere datum te doen in geval van veiligheids- of capaciteitsproblemen.

Na toestemming van de decaan kun je je verzoek indienen via het webformulier. Een link hiervan vind je aan de rechterzijde van deze pagina.

  • stuur mee als bijlage: de schriftelijke toestemming van de decaan
  • stuur mee als bijlage: digitale bestanden van poster(s) en/of flyer(s)

Aanvraagformulier voor posteren en flyeren

2. Niet-faculteitsgebonden activiteiten

De activiteit heeft niet of indirect te maken met de opleiding of faculteit. De activiteit richt zich bijvoorbeeld op alle studenten van een locatie en niet alleen op studenten van een specifieke opleiding.

Als dat het geval is, heb je toestemming nodig van de directeur van Facility Services (FS). FS behoudt zich het recht voor om de activiteit te annuleren of een voorstel voor een andere datum te doen in geval van veiligheids- of capaciteitsproblemen.

Je kunt je verzoek indienen via het webformulier. Hiermee wordt ook het verzoek bij Facility Services meteen ingediend. Een link hiervan vind je aan de rechterzijde van deze pagina.

  • stuur mee als bijlage: digitale bestanden van poster(s) en/of flyer(s)

Aanvraagformulier voor posteren en flyeren

3. Externe partijen

De HvA verleent geen medewerking aan commerciële, religieuze en/of politieke activiteiten en het beleid voor toestemming voor activiteiten en publicitaire uitingen is restrictief.

Externe partijen (of indien je geen HvA-id hebt) kunnen het verzoek mailen naar evenementen-fs@hva.nl.

In deze mail dienen in ieder geval de onderstaande gegevens vermeld te worden:

  • datum/tijd start van de activiteit
  • datum/tijd einde van de activiteit
  • welke HvA-locatie(s) betreft het?
  • wat is de doelgroep van de actie?
  • zijn er extra voorzieningen nodig?
  • stuur mee als bijlage: digitale bestanden van poster(s) en/of flyer(s)
Gepubliceerd door  Facility Services 30 november 2017