Hogeschool van Amsterdam

A-Z Studenten HBO-ICT

Collegegeld

Voor het volgen van een opleiding ben je collegegeld verschuldigd. Het ministerie van OC&W stelt jaarlijks de tarieven vast voor de opleidingen die door de overheid gesubsidieerd worden.

Als je aan de eisen voldoet die OC&W stelt, betaal je het wettelijk collegegeld. Als je niet aan de eisen voldoet, betaal je het instellingscollegegeld. Het collegejaar van alle opleidingen begint op 1 september, maar bij sommige opleidingen kun je ook in februari beginnen.

Wetsvoorstel halvering collegegeld aangenomen

Op 10 juli heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel halvering collegegeld. Met deze maatregel ontvangen eerstejaars studenten die het wettelijk tarief betalen een eenmalige korting op hun collegegeld voor het eerste jaar. Voorwaarde is wel dat je nog niet eerder hebt gestudeerd en per 1 september 2018 begint.

Meer informatie vind je op de website Rijksoverheid.nl en in deze infographic.

Collegegeldtarieven 2018-2019

Gepubliceerd door  Administratief Centrum 16 juli 2018