Hogeschool van Amsterdam

A-Z Studenten HBO-ICT

Stage HBO-ICT

De stage is de eerste opdracht binnen de opleiding waarbij je zelfstandig in de praktijk werkt, je krijgt daarbij zowel vanuit het bedrijf als vanuit de opleiding begeleiding. Tijdens de stage werk je 100 werkdagen van 8 uur, een semester, aan een opdracht of verschillende opdrachten die passen bij jouw richting. Voor het opleveren van producten tijdens je stage gebruik je OnStage . Bij een voldoende voor alle onderdelen krijg je 30 studiepunten.

Het stagebureau krijgt veel stageplaatsen door bedrijven aangeboden. Al deze stageplaatsen staan in de stagebank . Zie je een stageplaats in de database die je aanspreekt, dan neem je zelf contact op met het bedrijf.

Ook organiseert het stagebureau twee maal per studiejaar, in november en in april, een stagemarkt waar bedrijven stages aanbieden.

Je kunt ook een stage zoeken via Social Development Goals On Stage . SDGs On Stage helpt studenten met het vinden van een duurzame stage.

Zelf op zoek gaan naar een stagebedrijf mag natuurlijk ook.

Goedkeuring van de stageplaats door de opleiding

Als je een opdracht hebt gevonden, moet deze opdracht worden beoordeeld door de afstudeercommissie van de opleiding. Deze commissie controleert of het bedrijf / de werkzaamheden voldoen aan de eisen van de opleiding. Vul daartoe samen met het bedrijf de stageovereenkomst, zie rechts op deze pagina, digitaal in en email de overeenkomst nog zonder de handtekeningen naar de afstudeercommissie van de opleiding (afstudeercommissie.HBO-ICT@hva.nl). Zie voor meer informatie en vergaderdata de pagina Afstudeercommissie HBO-ICT .

Pas als je stage is goedgekeurd, laat je de overeenkomst ondertekenen. Je tekent zelf ook de overeenkomst. De volledig ondertekende overeenkomst upload je samen met het formulier beroepstaken naar OnStage uiterlijk een week na de aanmaak van je dossier.

Stage-assessments vinden momenteel online plaats. Zie voor het protocol de cursus Stage in Brightspace .

Je rondt je stage af in een assessment waarin je portfolio wordt getoetst, zie voor meer informatie over het assessment de stagehandleiding. Je kunt ook de filmpjes bekijken, zie links op deze pagina.

Je rondt je stage in principe binnen een semester af maar uiterlijk 12 maanden na de startdatum. Onder bijzondere omstandigheden is het mogelijk om een verlenging aan te vragen van de duur van je stage met maximaal één blok.

Met vragen kun je terecht bij het stagebureau, kamer TTH 03A11

Gepubliceerd door  AZ faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 8 januari 2021