Hogeschool van Amsterdam

A-Z Studenten HBO-ICT

Roosters HBO-ICT

Het roosterteam is verantwoordelijk voor de lesroosters. De definitieve lesroosters worden per semester gepubliceerd (blok 1 & 2 en blok 3 & 4) op rooster.hva.nl. De lesroosters zijn uiterlijk twee weken voor de start van blok 1 en blok 3 beschikbaar.

Gepubliceerd door  AZ faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 25 november 2019