Hogeschool van Amsterdam

A-Z Studenten HBO-ICT

Projecten HBO-ICT

Tijdens de afstudeerfase kun je deelnemen aan verschillende projecten. De projecten kunnen een flexibele looptijd hebben. Je kunt ook zelf een projectvoorstel bedenken of je kunt een opdracht uitvoeren voor externe bedrijven (zie de Stagebank). Je kunt niet zomaar aan een project beginnen. Je bespreekt je plannen altijd eerst met je loopbaanadviseur en legt het project digitaal voor aan de afstudeercommissie via afstudeercommissie.HBO-ICT@hva.nl.

 

 

 • Een project dien je in op het formulier 'Aanvraag en beoordeling afstudeerfaseproject' via afstudeercommissie.HBO-ICT@hva.nl, alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen;
 • In je projectvoorstel beschrijf je zo precies mogelijk wat je aan het eind van je project gaat opleveren. Per project kan dat verschillen. De ene keer is het een rapport, de andere keer een website en de volgende keer weer een geconfigureerd netwerk.
 •  Er worden minimumeisen gesteld aan de op te leveren producten:
  - Als er een concreet (software) product wordt opgeleverd, behoort dat altijd vergezeld te gaan van goede   documentatie (gebruikershandleiding, technische documentatie)
  - Is je eindproduct een verslag lees dan de handleiding 'Richtlijnen schrijven verslag', zie rechts op deze pagina.
  - De opleidingsbeoordelaar verwacht een kort reflectiedocument: welke leerdoelen en competenties zijn bereikt, hoe verliep de procesmatige kant van het project?
 • Voor projecten van minder dan 5 ects wijst de afstudeercommissie een opleidingsbeoordelaar toe. Projecten van 5 of meer ects worden afgerond in een audit, zie voor meer informatie onderaan deze pagina. Soms worden ook projecten van minder dan 5 ects door de afstudeercommissie voor een audit ingedeeld als deze daar reden toe ziet;
 • De afstudeercommissie vergadert eenmaal in de twee weken, zie voor vergaderdata de pagina van de afstudeercommissie.
 • Alleen projecten die door de afstudeercommissie goedgekeurd zijn, leveren studiepunten op.
 • Het aantal studiepunten dat in het door de afstudeercommissie goedgekeurde voorstel vermeld staat, geldt als het maximaal voor dit project verkrijgbare aantal studiepunten.
 • Projecten die afwijken van het oorspronkelijke voorstel dienen opnieuw aan de afstudeercommissie voorgelegd te worden.
 • De afstudeercommissie toetst de voorstellen formeel en inhoudelijk (niveau, aantal punten, beoordelaar).
 • De uitslag van de afstudeercommissie krijg je per email toegestuurd.

Projecten worden in principe door de opdrachtgever begeleid. De opdrachtgever beoordeelt je plan van aanpak, houdt het tijdspad in de gaten en de kwaliteit van de op te leveren producten. Het kan zijn dat de opdrachtgever je niet op alle terreinen voldoende begeleiding en advies kan geven. Heb je inhoudelijke vragen waar je opdrachtgever niet voldoende antwoord op kan geven, dan kun je altijd een consult aanvragen bij een van de docenten van de opleiding.

Voor projecten onder de 5 ects wijst de afstudeercommissie een opleidingsbeoordelaar toe, projecten van 5 of meer ects worden afgerond in een audit waarin je je project presenteert voor 2 beoordelende docenten en een aantal medestudenten. Beoordeling vindt plaats op basis van het opgeleverde product, verslag / rapport en het oordeel van de opdrachtgever. 

Voor de beoordeling wordt gebruik gemaakt van een standaardbeoordelingsformulier, zie de laatste pagina van je projectvoorstel. Voor de opdrachtgever is een ander formulier, zie rechts op deze pagina.

Bij verschil van mening over de beoordeling beslist de opleidingsbeoordelaar.

 • Doe je een project van 5 of meer ects of een project waarvan de afstudeercommissie heeft aangegeven dat het moet worden afgerond in een audit, dan word je uitgenodigd voor een audit waarin je je project presenteert. De datum wordt gepland naar aanleiding van de einddatum van je project.
 • Circa 2 weken voor de auditdatum ontvang je per email een uitnodiging met uitleg en informatie.
 • Uiterlijk 2 werkdagen voor de audit lever je via VLO alle projectrelevante informatie aan.
 • Je presenteert je project voor 2 beoordelaars (docenten) en een aantal medestudenten die eveneens een project gaan afronden.
 • Het stagebureau deelt je in voor de eerstvolgende auditdatum volgend op de einddatum van je project, zie voor data de tabel onderaan deze pagina. 
 • Ben je niet in staat je project te presenteren op de opgegeven datum, neem dan contact op met Tamar Freeve van het stagebureau (t.v.k.freeve@hva.nl). Ook voor vragen over audits kan je met haar contact opnemen.
 • Elk team/elke student heeft maximaal een half uur de tijd voor zijn audit (presenteren en vragen van de beoordelaars en medestudenten beantwoorden) dus presenteer maximaal een kwartier.
   

Auditplanning 2017-2018

ma 30 okt 2017 10.20 - 12.50 u.
don 1 feb 2018 8.30 - 11.00 u.
vrij 2 feb 2018 8.30 - 11.00 u.
din 3 apr 2018 8.30 - 11.00 u.
don 5 jul 2018 8.30 - 11.00 u.

Gepubliceerd door  AZ faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 29 januari 2018