Hogeschool van Amsterdam

A-Z Studenten HBO-ICT

Opleidingscommissie HBO-ICT

De opleidingscommissie (OC) adviseert de domeinraad en het opleidingsmanagement. Deze commissie bestaat uit studenten en docenten. De voornaamste taak van de OC is het uitbrengen van advies aan het management over de OER van het volgende studiejaar.

Voltijd

Huub van Thienen

Docent SE

Ruud Slokker

Docent TI

Dop Terlingen

Docent GD

Joop Kielema

Docent BIM

Arjen Jansen

Docent SNE

Bernard van Mare

Student GD

Jens Bus

Student SE

Rick Schrijver

Student SE

Sebastiaan Bosschieter

Student TI

Patrick Torremans

Student TI

Diederik de Graaf

Student SNE

Marco Kloek

Student BIM

Arnaud van der Gaarden

Propedeuse

Eric Henriquez

Propedeuse

Leon Janssen

Student BIM

 

De opleidingscommissie deeltijd bestaat (voorlopig) uit de volgende leden:

  • Otman Madrhoume (voorzitter m.i.v. september 2017)
  • Arno Beekman (secretaris m.i.v. september 2017)
  • Monica Luijpers-Kwint (studentlid)
  • Eric Ravestein (docentlid)
  • Ruud Kenbeek (docentlid)

Gepubliceerd door  AZ faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 11 oktober 2017