Hogeschool van Amsterdam

A-Z Studenten HBO-ICT

Opleidingscommissie HBO-ICT

De opleidingscommissie (OC) adviseert de domeinraad en het opleidingsmanagement. Deze commissie bestaat uit studenten en docenten. De voornaamste taak van de OC is het uitbrengen van advies aan het management over de OER van het volgende studiejaar.

Leden
Hicham el Onsri Student BIM
Alfred Espinosa Encarnacion Student TI
Jesse Egmond Student GD
Tigran Staroverov Voorzitter - Student CS
Joop Kielema Docent BIM
Ruud Slokker Docent TI
Hans Twelker Docent SE
Frans Schipper Docent CS
Jantina Huizenga Docent GD

Geen formeel lid

Toine van den Dries Vertegenwoordiger MT HBO-ICT

De opleidingscommissie deeltijd bestaat uit de volgende leden:

Naam Functie
Ed Kuijpers Secretaris - Docentlid
Marion Jacques Docent
Frans Schippers Docent CS
Christiaan de die la Clercq Student SE
Annika van der Zon Voorzitter - Student BIM

Tessa Hinse

Student SE

Danae Boon

Student BIM

Mitchell van der Kolk

Student SE

Marloes van Unen

Student BIM

Gepubliceerd door  AZ faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 14 december 2020