Hogeschool van Amsterdam

A-Z Studenten HBO-ICT

Opleidingscommissie HBO-ICT

De opleidingscommissie (OC) adviseert de domeinraad en het opleidingsmanagement. Deze commissie bestaat uit studenten en docenten. De voornaamste taak van de OC is het uitbrengen van advies aan het management over de OER van het volgende studiejaar.

Voltijd ’15-‘16

Huub van Thienen

Docent SE

Ruud Slokker

Docent TI

Dop Terlingen

Docent GD

Joop Kielema

Docent BIM

Arjen Jansen

Docent SNE

Bernard van Mare

Student GD

Jens Bus

Student SE

Rick Schrijver

Student SE

Sebastiaan Bosschieter

Student TI

Patrick Torremans

Student TI

Diederik de Graaf

Student SNE

Marco Kloek

Student BIM

Arnaud van der Gaarden

Propedeuse

Eric Henriquez

Propedeuse

Leon Janssen

Student BIM

 

Deeltijd ’16-‘17

Rob Stroober

Docent

Peter Odenhoven

Docent

EricRavestein

Docent

Ab Laurent

Docent

Otman Madrhoume

Student BIM

Sander Sikkema

Student SE

Arno Beekman

Student SE

Monica Kwint

Student SE

Renée de Vries

Student SE

Micha Fraikin

Student SNE

Marleen Loos

Student BIM

Gepubliceerd door  AZ faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 3 februari 2017