Hogeschool van Amsterdam

A-Z Studenten HBO-ICT

Minoren HBO-ICT

De minor heeft een duur van een half studiejaar (een semester, 30 studiepunten). Je kunt kiezen uit een opleidingsminor, een HvA-minor of een externe minor.

De opleidingsminoren worden aangeboden door HBO-ICT. De HvA-minoren worden aangeboden door andere HvA-opleidingen. Je kunt ook een externe minor volgen buiten de HvA of aan één van onze partnerinstellingen in het buitenland. Je krijgt op je cijferlijst bij je diploma de aantekening dat je die minor gedaan hebt.

Voor de HvA-minoren en externe minoren geldt dat er instapvoorwaarden geformuleerd zijn, waar je aan moet voldoen om deel te kunnen nemen. Tevens is er toestemming nodig van de examencommissie. Een overzicht van de beschikbare minoren, inschrijfinstructies en de regels voor toestemming vind je onder Minoren.

Studenten ingeschreven vóór september 2013

Tussen je twee stages doe je een BU en een minor. De volgorde hiervan hangt af van je BU (je richting). Als die in semester 6 wordt aangeboden doe je dus in semester 7 je minor. Of andersom.

Studenten ingeschreven vanaf september 2013

Doe je een stage in semester 4 dan doe je een themasemester in semester 5. Of andersom.

Daarna kun je in semester 6 en 7 een verdiepingsthemasemester in je eigen richting doen en een minor. De volgorde hiervan hangt af van je verdiepingsthemasemester (verplicht onderdeel) als die in semester 6 wordt aangeboden doe je dus in semester 7 je minor. Of andersom.

Gepubliceerd door  AZ faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 23 maart 2021