Hogeschool van Amsterdam

A-Z Studenten HBO-ICT

Master na HBO-ICT

Universiteit van Amsterdam (UvA)

Als je verder wilt leren na je afstuderen heeft de UvA drie éénjarige Master opleidingen die goed aansluiten: de master Information Studies, de master System and Network Engineering en de master Software Engineering. Het kenmerk van alle drie is een stevig studieprogramma dat extra theoretische verdieping geeft en je onderzoekskwaliteiten vergroot. Kijk voor meer informatie over deze opleidingen in de studiegids die je vindt op:

Information Studies

Software Engineering

System and Network Engineering

Studiegids Information Studies

Studiegids Software Engineering

Studiegids System and Network Engineering


In het algemeen geldt dat je niet zomaar kan instromen in een master. Dit gaat door middel van een toelatingsprocedure.
Wil je een van de drie eenjarige masters doen dan ga je als volgt te werk:

Information Studies

Software Engineering

System and Network Engineering

Je meldt je aan via de onderstaande links voor:

Information Studies: Data Science (track)

Information Studies: Information Systems (track)

Per track is er een procedure om kennis bij te spijkeren om te kunnen doorstromen. Deze procedure staat ook op bovenstaande sites alsmede de contactinformatie per track.

Je meldt je aan via deze link.

Als je aan de entry requirements voldoet, dan wordt je uitgenodigd voor een intake. Deze bestaat uit een test en een intakegesprek. Van te voren vul je een intakeformulier in, ter voorbereiding van het intakegesprek.


Aan de hand van de intake zal er een vakkenpakket voor je worden samengesteld. Na het afronden van deze vakken en het halen van je HvA diploma kun je dan direct aan de Master Software Engineering beginnen.

Meer informatie:

Master-se-science@uva.nl

SNE biedt geen schakelprogramma aan. In plaats daarvan moet je een aantal intake-toetsen afleggen. Je kunt je hier met zelfstudie op voorbereiden. Zie voor meer informatie en zelfstudiemateriaal: https://www.os3.nl/info/admission Haal je voor deze toetsen een voldoende, dan nodigen we je uit voor een interview. Als dat positief verloopt, word je toegelaten tot de opleiding. Als je wilt meedoen aan de intake, schrijf je dan hier in voor de opleiding SNE. Als je meer informatie wilt, of eens een dag wilt meelopen, stuur dan een e-mail naar minfo@os3.nl.

Vrije Universiteit Amsterdam (VU) leerroute Business IT & Management

Als je verder wilt leren na je afstuderen heeft de VU een éénjarige Master opleiding die goed aansluit: Mcs Information Sciences.

BIM-studenten die na hun studie de eenjarige master BIS-track Information Sciences willen doen, kunnen ook een speciaal doorstroomminor volgen. Na het succesvol afronden van deze minor kan de student -na het afronden van de HvA opleiding- direct instromen in de MSc Information Studies, BIS-track.

Link: Doorstroomminor BIM VU

Mocht je geïnteresseerd zijn dan dien je eerst toestemming te vragen aan de examencommissie van je opleiding bij de HvA. Daarna kun je contact opnemen met de contactpersoon in bovenstaande link.

Vrije Universiteit Amsterdam (VU) leerroute Software Engineering

In het specifieke themasemester van de leerroute Software Engineering (verdiepingsfase HBO-ICT) wordt in samenwerking met de VU een academische track aangeboden voor studenten die ambitie hebben om na HBO-ICT een master Computer Science te volgen. Met het afronden van deze academische track krijg je toegang tot de Track ‘Software Engineering and Green IT’ van de master Computer Science aan de VU.

Zie voor meer informatie:

Heb je vragen over deze track of master, neem dan contact op met Claar van der Does.

Gepubliceerd door  AZ faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 27 januari 2020