Hogeschool van Amsterdam

A-Z Studenten HBO-ICT

Klassenvertegenwoordigers HBO-ICT

Elke propedeuseklas kiest een klassenvertegenwoordiger. Samen vormen zij het klassenvertegenwoordigersoverleg dat vier keer per jaar wordt georganiseerd.

De vertegenwoordigers kiezen een voorzitter die ook lid is van de opleidingscommissie. Een belangrijk agendapunt is de onderwijsevaluatie. Alle studie-richtingen doen mee aan het klassenvertegenwoordigersoverleg, daardoor ontstaat een goed beeld hoe de studenten het onderwijs ervaren.

Gepubliceerd door  AZ faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 3 februari 2017