Hogeschool van Amsterdam

A-Z Studenten HBO-ICT

Curriculumcommissie HBO-ICT

In de curriculumcommissie overleggen coördinatoren van de verschillende opleidingsrichtingen over het onderwijs.

De onderwijsvernieuwing, zoals die momenteel gestalte krijgt, wordt gecoördineerd door deze commissie. Zij bespreekt ook evaluaties en stelt verbeteringen voor. De commissie komt eens per twee weken bij elkaar. 

 

Gepubliceerd door  AZ faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 2 februari 2017