Hogeschool van Amsterdam

A-Z Studenten HBO-ICT

Bedrijfspunten HBO-ICT voltijd

Bij het halen van bedrijfspunten werk je aan bepaalde competenties. Zo leer je effectief communiceren, omgaan met de belevingswereld van anderen, omgaan met eigen verantwoordelijkheden en je leert de effectiviteit en efficiëntie van eigen handelen bepalen en bijstellen. Allemaal vaardigheden die je in de praktijk nodig hebt.

De opleiding HBO-ICT verwacht van iedere student dat hij/zij in totaal drie tot vijf bedrijfspunten haalt, het aantal is afhankelijk van je studieplan.

Instroom vóór september 2013

Ben je gestart met de opleiding vóór 1 september 2013 dan dien je in totaal 3 bedrijfspunten te halen. Mits je een Business Unit als minor kiest, dan moet je in totaal 5 bedrijfspunten halen.

Instroom vanaf/ na september 2013

Ben je gestart met de opleiding vanaf / na 1 september 2013 dan dien je in totaal 3 bedrijfspunten te halen. Deze haal je tijdens

  • semester 3
  • themasemester
  • richtingspecifiek themasemester.

Wanneer je als minor voor een tweede themasemester kiest, dan moet je in totaal 4 bedrijfspunten halen.

Bedrijfspunten kun je op veel verschillende manieren behalen. Hieronder vind je een greep uit een overzicht van reeds goedkeurde bedrijfspunten.


Events

Bezoek Android congres
Bezoek CeBIT (Duitsland)
Bezoek HBO-ICT Job Event
Deelname CoolGames Game Jam
Deelname Global Game Jam 2016
Deelname Hackaton Warchild
Deelname Paaspop Hackathon Infosupport
Deelname Security Summer Camp
Inhousedag ChipSoft BV
Ondersteuning Symposium TI

 

Gastspreker

Ernst & Young gastcolleges VT semester DFI & DT e-discovery
Verzorgen gastcolleges
Verzorgen lessen ANSI/ISA88
Verzorgen van lessen Programming voor cursisten

 

Instroomactiviteiten

Assisteren bij Instroomactiviteiten 
Assisteren bij Open dagen HBO-ICT
Assisteren bij VO/HO-project voor leerlingen uit havo 5 of mbo 3/4
Meeloopdagen organiseren
Studentmentor
Voorlichtingen geven op middelbare scholen

 

Internationalisering

Assisteren Hochschule Aschaffenburg
Assisteren International Security Camp
Assisteren Summer University Metropolia Finland
Helpen bij voorlichtingen van International Office
Mentor buitenlandse studenten
Summer School Mid-Sweden University
Summer Studies Information Technology - Metropolia UAS
Vertalen van lesmateriaal

 

Onderwijsontwikkeling

360 Graden Feedback Tool (REYEZ!)
AGP Les Feedback & Les Verbetering
Connected Learning Analytics
Cross Site Scripting
Evaluatie Curriculum HBO-ICT
Ontwikkeling (voorstel) toetsvragen NE1
Ontwikkeling cursusmateriaal
Ontwikkeling film voor BIM-specifieke themasemester
Ontwikkeling formulieren Data Analysis and Data Mining
Ontwikkeling Lesmateriaal WEB 
Ontwikkeling slides/oefenopgaven Datastructures & Algorithms en AI
Ontwikkeling Tutorial voor Mobile Development
Ontwikkeling Tutorial voor TIA Portal van Siemens
Ontwikkeling Voorlichtingsfilm voor minor Virtual Reality
Ontwikkeling website Mobile Development
Presentatie film database analyse voor Big Data docenten

 

Onderzoeksopdracht

Onderzoeksopdracht Alumni HBO-ICT
Onderzoeksopdracht Mobiele schermen HvA
Onderzoeksopdracht Test Technieken HvA
Onderzoeksproject BAMBEA (Create-IT)

 

Praktijkopdracht

Advies online PDF folder oplossing
Herontwerp website www.mobile-development.org
Innovation through design (CoolGames)
Installeren en/of compileren boost library
Internetvoorlichting aan groep licht-verstandelijk beperkten en autisten
Introduction to Android Programming
Kennismaken met API’s
Luna Graphics Programming
Ontwikkeling Adviesrapporten voor ReasonNet B.V.
Ontwikkeling Factureringssysteem Apotheek Slotervaart
Ontwikkeling Interactieve app voor het Hervormd Lyceum West (HLW)
Ontwikkeling Mobile KlachtenRegistratie app (iOS) voor IRP/WOSI
Portfolio fotograaf Gijsbert Hanekroot 
Servermerge bij bedrijf Timber
Technische Migratie Applicatie (UWV)
Testen bij Indigo
Testen Protoype, Indigo Verslag - TS AGD
Toegangscontrole ontwikkelen voor symposia
Transcriptie lezingen
Uit de schaduw (Youth Academy (NTINLP)
Uitbreiden programma Carpets for Buildings
Verslaglegging (leer)ervaringen en contacten Casual Connect
Verslaglegging (leer)ervaringen en contacten Control Conference
Website ontwikkelen boba it!
Website ontwikkelen OBS de kleine dichter
Website, CMS en server voor VerwenJeOuder
Werkzaamheden eigen bedrijf voor Pathé Theaters B.V.
WiFi deauthentication attack and WiFi stack analysis
Xbox 360 controller manager voor de pc

 

Projectopdracht

Presentatie project NIKHEF
Project Enterprise Architectuur @ Syntrus Achmea Real Estate & Finance
Project LoRa bij Regiocollege Zaandam
Project Sporen en Sensoren
Prototype ontwikkeling voor AGD onderzoek
Prototype ontwikkeling voor AGD onderzoek
Raspberry PI cluster project

 

Studentassistent

Assistentschap Apollo 13 game
Assistentschap Database
Assistentschap Database 2
Assistentschap Game Mechanics
Assistentschap Infrastructure
Assistentschap Java programmeren
Assistentschap Mobile Development
Assistentschap OOP1 / OOP2
Assistentschap Proefles BIM
Assistentschap Programming Deeltijd
Assistentschap Project BIM & VNSG studentendag
Assistentschap Stage-assessmenttraining voor docenten
Assistentschap Techno beoordeling EWA-studenten
Assistentschap Themasemester BIM
Assistentschap TS Mobile Development
Assistentschap TS System and Network Engineering
Bijles Programming
Ondersteuning Technische beoordeling project EWA
Ondersteuning TS Big Data
Ondersteuning Workshops Unity
Students that Matter activiteiten

 

Cursus

Cursus Coursera Master Value Chain Analysis
Cursus Cryptography 1 bij Stanford via Coursera
Cursus IT Projectmanagement Professional (ITPMP) bij LOI
Cursus Thaise taal bij Bee Jitprapasnan
ISMS Cursus
Masterclass beleggen (Insinger de Beaufort NV)
Microsoft Specialist tijdens Microsoft Dynamics CRM 2016
Microsoft TechDays 2016
PaloAlto ACE certificering
PaloAlto Networks Firewall Training
Semester Koreaanse taal op Universiteit Leiden

 

 

1. Maak een afspraak met je loopbaanadviseur

Samen met je loopbaanadviseur bekijk je aan welke competenties je wilt werken. Op basis daarvan kies je een activiteit die daar op aansluit. Je loopbaanadviseur verwijst je door naar de desbetreffende beoordelend docent waarmee je verdere inhoudelijke afspraken maakt over de werkzaamheden.

2. Maak een digitaal portfolio

Je neemt de competenties waaraan je wilt werken op in je digitaal portfolio en je vermeldt waarom je je hier specifiek mee bezig wilt houden.

3. Leg je werkzaamheden voor aan de afstudeercommissie

Met behulp van het ‘Formulier Bedrijfspunten’ rechts op deze pagina leg je de werkzaamheden voor aan de afstudeercommissie via afstudeercommissie.HBO-ICT@hva.nl

Let op: het voorleggen aan de afstudeercommissie geldt alleen voor nieuwe werkzaamheden. Werkzaamheden die al eerder zijn goedgekeurd door de afstudeercommissie hoef je niet opnieuw voor te leggen. Check dit bij je loopbaanadviseur. Na goedkeuring van de afstudeercommissie kun je starten.

4. Lever na afloop de benodigde documenten in

Na afloop van je activiteit lever je bij je beoordelend docent het volgende (hard copy) in:

  • Het al eerder opgestelde ‘Formulier Bedrijfspunten’.
  • Een reflectieverslag volgens het STARRT model. Verwerk hierin ook de feedback van je beoordelend docent.
  • Een kopie van de urenverantwoording (minimaal 28 uur en getekend door de beoordelend docent of coördinator van de activiteit).

Jouw cijfer, gebaseerd op je werkzaamheden en je reflectieverslag, wordt door je beoordelend docent doorgegeven aan het stagebureau. Indien alles voldoende is worden de bedrijfspunten verwerkt en zichtbaar in SIS.

Gepubliceerd door  AZ faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 20 april 2018