Hogeschool van Amsterdam

A-Z Studenten HBO-ICT

Bedrijfspunten HBO-ICT voltijd

Bij het halen van bedrijfspunten werk je aan bepaalde competenties. Zo leer je effectief communiceren, omgaan met de belevingswereld van anderen, omgaan met eigen verantwoordelijkheden en je leert de effectiviteit en efficiëntie van eigen handelen bepalen en bijstellen. Allemaal vaardigheden die je in de praktijk nodig hebt.

De opleiding HBO-ICT verwacht van iedere student dat hij/zij in totaal drie tot vijf bedrijfspunten haalt, het aantal is afhankelijk van je studieplan.

Instroom vóór september 2013

Ben je gestart met de opleiding vóór 1 september 2013 dan dien je in totaal 3 bedrijfspunten te halen. Tenzij je een Business Unit als minor kiest, dan moet je in totaal 5 bedrijfspunten halen.

Instroom vanaf/ na september 2013

Ben je gestart met de opleiding vanaf / na 1 september 2013 dan dien je in totaal 3 bedrijfspunten te halen. Deze haal je tijdens

  • semester 3
  • themasemester
  • richtingspecifiek themasemester.

Wanneer je als minor voor een tweede themasemester kiest, dan moet je in totaal 4 bedrijfspunten halen.

1. Maak een afspraak met je loopbaanadviseur

Samen met je loopbaanadviseur bekijk je aan welke competenties je wilt werken. Op basis daarvan zoek je een of meer activiteiten die daar op aansluiten (zie voor voorbeelden onderaan deze pagina). Je loopbaanadviseur verwijst je door naar de desbetreffende beoordelend docent waarmee je verdere inhoudelijke afspraken maakt over de werkzaamheden.

2. Maak een digitaal portfolio

Je neemt de competenties waaraan je wilt werken op in je digitaal portfolio en je vermeldt waarom je je hier specifiek mee bezig wilt houden.

3. Leg je werkzaamheden voor aan de afstudeercommissie

Met behulp van het ‘Formulier Bedrijfspunten’ rechts op deze pagina leg je de werkzaamheden voor aan de afstudeercommissie via afstudeercommissie.HBO-ICT@hva.nl. Na goedkeuring van de afstudeercommissie kun je starten.

4. Lever na afloop de benodigde documenten in

Na afloop van je activiteit lever je bij je beoordelend docent het volgende (hard copy) in:

  • Het al eerder ingevulde ‘Formulier Bedrijfspunten’.
  • Een reflectieverslag volgens het STARRT model. Verwerk hierin ook de feedback van je beoordelend docent.
  • Een kopie van de urenverantwoording (minimaal 28 uur en getekend door de beoordelend docent of coördinator van de activiteit).

Jouw cijfer, gebaseerd op je werkzaamheden en je reflectieverslag, wordt door je beoordelend docent doorgegeven aan het stagebureau.

Bedrijfspunten kun je op veel verschillende manieren behalen, bijvoorbeeld door een studentassistentschap, mentorschap, het helpen bij een event, voorlichting geven of het doen van een cursus. 

Studentassistentschappen en helpen bij onderwijsontwikkeling

Meer informatie bij de betreffende vakdocent.

Internationalisering

Bijvoorbeeld summer school, mentorschap buitenlandse studenten, vertalen van lesmateriaal, helpen bij voorlichtingen en events.
Meer informatie bij het international office, international.it@hva.nl

Cursussen bij een externe partij (Coursera, Cisco, Udemy e.d.)

Stem dit af met je loopbaanadviseur.

Assisteren bij onderzoek

Je kan assisteren bij het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek d.m.v. het ontwikkelen van hardware, software of het assisteren bij testen. Dit kan bij een van de lectoraten van DCMI te vinden op TTH4A27 en BPH4A11.
Meer informatie bij Joey van der Bie, j.h.f.van.der.bie@hva.nl

Op afstand assisteren van een informatica klas

Er zijn veel middelbare scholen waar ICT-onderwijs wordt geven. Deze scholen hebben hulp nodig op tal van gebieden. Deze hulp kan zowel klassikaal als online worden aangeboden. Neem contact op met Rob Stroober (r.stroober@hva.nl) of Joko van de Ingh-Huisers (j.huisers-van.den.ingh@hva.nl) voor meer informatie.

Gepubliceerd door  AZ faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 15 februari 2019