Hogeschool van Amsterdam

A-Z Studenten HBO-ICT

Bedrijfspunten HBO-ICT deeltijd

Studenten kunnen voor allerlei activiteiten waarvan de uitvoering een positief effect voor de opleiding heeft en een passend leereffect voor de student oplevert, bedrijfspunten krijgen. Dit kan in de vorm zijn van het deelnemen aan voorlichtingsbijeenkomsten, het ondersteunen bij de ontwikkeling van een vak, het verzorgen van onderwijs aan jongerejaars, het volgen van een externe cursus en het rapporteren daarover. Zie voor het aantal te behalen bedrijfspunten je SIS-vereistenlijst.


Bedrijfspunten zijn oa ondergebracht in het derde studiejaar. Studenten kunnen er ook voor kiezen om deze punten eerder in de opleiding te halen:

  • Je kunt zelf een opdracht bedenken en het aan je loopbaanadviseur (LA) voorleggen. Je kunt het ook eerst met een andere docent bespreken en afspreken dat hij studiepunten toekent. Maar ook in dit geval is het nodig om je LA hiervan op de hoogte te stellen.
  • Je kunt reageren op de oproep van een docent die op zoek is naar studenten die in het kader van bedrijfspunten een opdracht uitvoeren. Stel ook je LA op de hoogte.
  • Je vraagt aan Loket Deeltijd of het loket opdrachten heeft voor bedrijfspunten. Als je een van de opdrachten wil doen, neem je contact op met de docent die de opdracht op de site heeft gezet. In principe wordt deze docent de opdrachtgever voor de uitvoering en dus voor de toekenning van studiepunten. Je kunt dan voor de uitvoering van de opdracht met hem de nodige afspraken maken. Ook in dit geval moet je je LA op de hoogte stellen.

Voordat je kunt beginnen leg je met behulp van het formulier rechts op deze pagina de werkzaamheden voor aan de afstudeercommissie via afstudeercommissie.HBO-ICT@hva.nl. Na goedkeuring van de werkzaamheden kun je starten. Na afloop van de werkzaamheden levert de beoordelaar dit formulier in bij het stagebureau en worden de punten verwerkt in SIS.

Gepubliceerd door  AZ faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 20 juli 2017