Hogeschool van Amsterdam

A-Z Studenten HBO-ICT

Afstuderen deeltijd HBO-ICT

Op deze pagina vind je informatie rondom de afstudeerfase voor deeltijd-studenten HBO-ICT die vóór september 2015 begonnen zijn aan hun opleiding.

 

Je kunt ook direct naar:

Algemene informatie (SE / SNE)

Een goede afstudeeropdracht moet aan de volgende eisen voldoen:

 • De opdracht is van het niveau dat past bij een pas afgestudeerde hbo-ingenieur;
 • De afstudeeropdracht vormt zoveel mogelijk een afgerond geheel, waarvan verwacht kan worden dat het in een periode van 100 werkdagen (5 maanden) kan worden uitgevoerd. 
 • De opdracht bevat een onderzoekscomponent. Sinds een aantal jaren speelt praktijkgericht onderzoek een steeds belangrijker rol in het hbo-onderwijs. Er wordt nu van alle hbo-afgestudeerden verwacht dat zij in staat zijn op systematische wijze praktijkgericht onderzoek uit te voeren. Dit moet ook blijken uit hun eindwerkstuk. Dit betekent dat er ruimte moet zijn voor de student om tijdens zijn afstudeeropdracht onderzoek te doen en er verslag van te doen in zijn scriptie. Meestal kan dit in het kader van de oorspronkelijke opdracht en verrijkt het de uitkomst.

Instroom voor september 2015:

Je mag aan je afstudeeropdracht beginnen als je: 

 • in het bezit bent van je propedeusecertificaat;
 • alle studiepunten uit het tweede jaar hebt behaald;
 • voor de start van je opdracht ten minste 48 studiepunten behaald uit het afstudeerfaseprogramma waaronder alle projectpunten;
 • de opdracht door de afstudeercommissie hebt laten goedkeuren.

Heb je een in jouw ogen geschikte opdracht gevonden? Leg dan de opdrachtomschrijving vast op het formulier 'Aanvraag afstudeeropdracht' (zie rechts op deze pagina) en dien dit formulier digitaal in bij de afstudeercommissie. Deze commissie beoordeelt je opdracht en wijst bij goedkeuring een afstudeerbegeleider vanuit de opleiding aan. Neem na goedkeuring zo spoedig mogelijk contact op met je afstudeerbegeleider om je afstudeeropdracht en planning door te spreken en upload het volledig ondertekende formulier 'Aanvraag Afstudeeropdracht' naar je dossier in OnStage, het stagebureau maakt dit dossier voor je aan. Gebruik de checklist, rechts op de pagina om je afstudeeropdracht goed te plannen. 

Bij het voorleggen van je afstudeeropdracht aan de afstudeercommissie mag je een voorkeur aangeven voor een afstudeerbegeleider. Je kunt de docent zelf al van tevoren benaderen met de vraag of hij/zij de begeleiding op zich wil nemen. Geef dit aan op je aanvraagformulier. Uiteindelijk beslist de afstudeercommissie wie je begeleider wordt maar bij toezegging van een docent zal indien mogelijk je voorkeur aangehouden worden.

Enkele tips:

 • Begin ruim op tijd met het zoeken van een geschikt bedrijf c.q. geschikte opdracht
 • Bespreek je wensen zo snel mogelijk met je loopbaanadviseur
 • Bereid je aanvraag goed voor, indien mogelijk al met een afstudeerbegeleider die je zelf hebt benaderd
 • Plan je aanvraag zo dat je niet lang hoeft te wachten op een beslissing van de afstudeercommissie.
 • Als je aanvraag door het bedrijf, je loopbaanadviseur, en je beoogde afstudeerbegeleider ondersteund wordt is de kans bijna 100% dat je opdracht goedgekeurd wordt en kun je direct na de beslissing aan je afstudeeropdracht beginnen.

Het is in bijzondere gevallen mogelijk om de afstudeerstage in het eigen bedrijf te doen. Daarbij dien je te beschikken over een goedgekeurd ondernemingsplan voor aanvang van de afstudeerstage. Dit kan tot stand komen door het volgen van de HvA-brede minor Ondernemerschap. Indien je al beschikt over een ondernemingsplan, moet dit worden voorgelegd aan de afstudeercommissie. Deze bepaalt of aan het gevraagde niveau wordt voldaan. Bij toestemming wordt door de opleiding een docent aangewezen die de student begeleidt in de rol van bedrijfsbegeleider.

Vijf keer per jaar vinden er afstudeerzittingen plaats. Tijdens een afstudeerzitting rond je je afstudeeropdracht af. Zie voor de jaarplanning van de afstudeerzittingen de pagina Afstudeerzitting HBO-ICT. Het rooster van de eerstvolgende afstudeerzittingperiode vind je op de pagina Rooster afstudeerzittingen HBO-ICT.

Gepubliceerd door  AZ faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 6 februari 2019