Hogeschool van Amsterdam

A-Z Studenten HBO-ICT

Afstudeercommissie HBO-ICT

De afstudeercommissie bewaakt het niveau van de stages, projecten, de afstudeeropdrachten en de bedrijfspunten. De afstudeercommissie wordt gevormd door docenten uit de verschillende richtingen binnen de opleiding en komt iedere twee weken bijeen. 

 • Aanvraagformulieren dienen gemaild te worden naar  afstudeercommissie.HBO-ICT@hva.nl op het daarvoor bestemde aanvraagformulier, zie hieronder.
 • Verzoeken voor een vergadering kunnen worden ingediend tot de dag voorafgaand aan een vergadering 12:00 uur.
 • Alleen (afstudeer)opdrachten die door de afstudeercommissie goedgekeurd zijn, leveren studiepunten op.
 • De uitslag van de vergadering ontvang je per email op de woensdag na een vergadering. 
 • NA goedkeuring van een stage of afstudeeropdracht upload je een ondertekende versie van de overeenkomst naar OnStage. Zodra je dossier in Onstage is aangemaakt door het stagebureau, ontvang je een email met meer informatie.

De aanvraagformulieren zijn de vinden op de betreffende pagina:

 • Afstuderen voltijd
 • Afstuderen deeltijd
 • Stages
 • Projecten
 • Bedrijfspunten voltijd
 • Bedrijfspunten deeltijd
 • Email aanvraag verlenging stage of afstuderen 
  (bij speciale omstandigheden kun je verlenging aanvragen voor de duur van je stage of afstudeeropdracht voor één blok. Voor deze aanvraag is geen format, je dient je onderbouwde verzoek per email in)

Semester 1 2017-2018

8, 15 & 22 sep 2017
6 & 20 okt 2017
3 & 17 nov 2017
1, 15 & 22 dec 2017
12, 19 & 26 jan 2018
2 feb 2018

Verzoeken voor een vergadering kunnen worden ingediend tot donderdag 12:00 uur 's middags voorafgaand aan de vergadering.

 • Heb je vragen over de inhoud, reden van afkeuring? Vraag het aan Willem Brouwer w.brouwer@hva.nl
 • Stagebegeleider, afstudeerbegeleider of beoordelaar toegewezen? Neem zelf contact op en spreek je opdracht door.
 • Wanneer is de volgende audit waarin je een afstudeerfaseproject kunt afronden? Kijk op projecten HBO-ICT.

Gepubliceerd door  AZ faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 3 oktober 2017