Hogeschool van Amsterdam

A-Z Studenten Financial Services Management

Examencommissie FBE

De examencommissie van je faculteit of opleiding stelt op objectieve wijze vast of je voldoet aan de voorwaarden uit de Onderwijs- en examenregeling (OER) en aan de eindkwalificaties van de opleiding.

Je kunt je tot de examencommissie wenden voor zaken als vrijstelling, voorzieningen bij functiebeperking, extra herkansingen of Bindend Studieadvies (BSA).

Bericht examencommissie i.v.m. Corona

Je kan via het Digitaal Servicepunt van de examencommissie gewoon verzoeken blijven indienen en vragen stellen. Eventuele spreekuren komen in verband met de maatregelen tegen het coronavirus te vervallen. Vermeld eventueel jouw telefoonnummer, dan kunnen we je indien nodig bellen.

Verzoek indienen via Digitaal Servicepunt

Alle informatie over het indienen van een verzoek vind je hier . Je dient jouw verzoek in te dienen via het Digitaal Servicepunt.

Onderwijs- en Examenregeling (OER)

De Onderwijs- en Examenregeling (OER) is een belangrijk document waarin alle regelingen met betrekking tot vooropleiding, vrijstellingen, het onderwijsprogramma, examens, getuigschriften, toetsen en beoordelingen, studieloopbaan en de cum-laude regeling staan. Lees verder: OER.

Gepubliceerd door  AZ-redactie FBE 11 mei 2020