Hogeschool van Amsterdam

A-Z Studenten Creative Business

Huisregels CB

Algemeen

Creative Business (CB) leidt studenten op tot professionals in de mediabranche. Wij verwachten daarom professioneel gedrag van studenten tijdens de studie. Van onze docenten verwachten wij dat zij studenten aanspreken op ongewenst gedrag; zo nodig mogen zij sancties opleggen.

Op tijd komen

Wanneer je te laat in een les komt, mag een docent je weigeren.

Laptopgebruik

Laptops in de les zijn bedoeld voor het onderwijs. De docent bepaalt of de laptops gebruikt mogen worden en waarvoor. Hetzelfde geldt voor mobiele telefoons.

Correct taalgebruik

Zowel in de les als in schriftelijke berichten naar docenten en medestudenten verwachten we dat je je houdt aan professionele maatstaven: correct Nederlands en een gepaste toon.

Gebruik HvA-mailadres

Voor schooldoeleinden gebruik je altijd je HvA-mailadres.

Aanwezigheidsplicht

Sommige lessen hebben een aanwezigheidsplicht. Wanneer je daar niet aan voldoet, krijg je een extra opdracht. Dit is ongeacht de reden van je afwezigheid.

Deadline is deadline

Wanneer je straks in de media werkt, kun je hier je voordeel mee doen. Bij CB houden we ons aan deadlines. Te laat inleveren van je werk betekent dat het niet beoordeeld wordt.

Op zoek naar een docent

Je kunt in het rooster checken of de betreffende docent les aan het geven is. Ga je naar een docentenkamer, klop dan even op de deur en loop rustig naar binnen. Het beste kun je overigens een afspraak maken per mail. Docenten horen daarop binnen twee werkdagen te reageren. Houd hierbij rekening met vakanties.

Kleding

Een docent mag in de les vragen of je je jas uitdoet en je pet afzet. Soms vragen we om representatieve kleding.

Eten en drinken

Sommige docenten hebben er geen last van, maar anderen vinden het geen gezicht als je tijdens de les iets eet of drinkt. Ook hier geldt weer dat docenten regels mogen stellen. Ruim in elk geval je afval op.

Sociale media

CB bevordert het gebruik van sociale media. Wij verwachten van onze studenten mediawijs gedrag. Dat houdt ook in dat je je bewust bent van het publieke karakter van sociale media. Het bewust schade toebrengen aan docenten en aan de opleiding, vinden wij onverantwoord. In ernstige gevallen kan dit leiden tot sancties.

Fraude

Fraude en plagiaat melden we bij de examencommissie. Dit kan leiden tot uitsluiting van het tentamen of uitschrijving.

Gepubliceerd door  AZ faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 27 augustus 2019