Hogeschool van Amsterdam

A-Z Studenten Communicatie

ACT-coaching bij studievertraging

ACT-coaching is een programma van zes weken, waarin je leert op een gemotiveerde en veerkrachtige manier met je studievertraging om te gaan.

Wat is ACT-coaching?

In zes onlinesessies en vier groepsbijeenkomsten maak je een studie- en loopbaanplan dat helemaal gebaseerd is op wat jij in het leven belangrijk vindt. Omdat het plan begint en eindigt bij wat jou drijft, zal het makkelijker worden je plan daadwerkelijk uit te voeren. Ook leer je omgaan met de tegenslagen die je onderweg ongetwijfeld gaat tegenkomen. Je weet immers waar je het allemaal voor doet!

ACT-coaching is gebaseerd op Acceptance Commitment Therapy, een wetenschappelijk onderbouwde methode. Je leert dat er een verschil is tussen wie je bént en wat je dénkt. Zo leer je onzekerheid te accepteren en mindful te zijn. Je krijgt ruimte om te onderzoeken hoe je de draad van je loopbaan kunt oppakken of misschien wel nieuwe wegen in kunt slaan.

Voor wie is ACT-coaching?

ACT-coaching is voor studenten die zich hier in herkennen:

 • Je bent vier jaar of langer ingeschreven bij de opleiding Communicatie of Creative Business (MIC) en je doet (waarschijnlijk) langer dan vijf jaar over je studie;
 • Je vindt de studievertraging vervelend en je wil hier iets aan te doen;
 • Je staat er voor open je studiegedrag bij te stellen;
 • Je wil alle groepsbijeenkomsten bijwonen en daar prioriteit aan geven;
 • Je wil alle online opdrachten maken en daar prioriteit aan geven.
 • Jij én je SLB’er vinden het beide verantwoord dat je zes weken de nadruk legt op de ACT-coaching. De ACT-coaching mag niet de oorzaak worden van verdere studievertraging of bijvoorbeeld financiële problemen!

Voor wie is ACT-coaching niet geschikt?

Ben je voor (ernstige) psychische problemen in behandeling, dan is ACT-coaching niet voor jou geschikt. Als je twijfelt, neem dan gerust contact op met een van de coaches.

Intakegesprek

Omdat het aantal deelnemersplaatsen beperkt is, geven we voorrang aan studenten op wie ACT-coaching het meeste effect zal hebben. Daarom krijg je eerst een individueel intakegesprek. In een prettige sfeer...

 • bespreken wat volgens jou de oorzaak is van je studie-achterstand en wat je motivatie is om deel te nemen;
 • lichten we toe wat het doel is van de coaching is en hoe we werken;
 • komen we samen met jou tot de conclusie of de ACT-coaching inderdaad een passende methode / interventie / manier van werken is voor jouw situatie.

Aanmelden

Meld je aan voor een intakegesprek. Zo snel mogelijk na het intakegesprek hoor je van ons of je kunt meedoen. Meld je voor 25 juni aan bij c.a.m.van.der.molen@hva.nl

De intakegesprekken vinden plaats in juni/juli 2021. Zo snel mogelijk na het intakegesprek hoor je van ons of je kunt meedoen.

DATA

De coachingsbijeenkomsten in 2021 zijn op vier vrijdagen van 13.40 tot 16.10 uur in het BPH:

 • 3 september 2021
 • 10 september 2021
 • 17 september 2021
 • 24 september 2021

Of op:

 • 5 november 2021
 • 12 november 2021
 • 19 november 2021
 • 26 november 2021

Kosten

We vragen een bijdrage van tien euro. Die betaal je op de eerste bijeenkomst. Wat we vooral vragen is jouw inzet. Deelname is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.

Privacy

Wat je inbrengt tijdens de coaching, communiceren we niet met anderen, dus ook niet met je SLB’er of je ouders. Er is één uitzondering: als je niet aanwezig bent op één of meer groepsbijeenkomsten (al dan niet met geldige reden), of als je online opdrachten niet maakt, dan informeren we je SLB’er daarover. Wij nemen verder geen actie.

Coaches

De coaches zijn docenten van de opleiding Communicatie en Creative Business die gespecialiseerd zijn in ACT-coaching. Zij leren je op een verfrissende manier naar jezelf te kijken.

Gepubliceerd door  AZ faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 8 juni 2021