A-Z Studenten Bedrijfseconomie

Studiebegeleiding FBE

Wie doet nu wat?

Tijdens je studie sta je er uiteraard niet alleen voor. Je bespreekt je leer- en onderwijssituaties met je docent, mentor/coach en studieloopbaanbegeleider (slb-er) van je opleiding.

Wat is een mentor, coach of PO-begeleider (SLB)?

Vooral in het 1e studiejaar krijgt een klas/groep een mentor aangewezen. Deze docent is ook vaak coach en begeleidt studenten bij hun Persoonlijke Ontwikkeling (PO)/beroepsvorming en is bij studievoortgangsproblemen het eerste aanspreekpunt. Bij sommige opleidingen en in SIS wordt het aangegeven onder Studieadviseur. Er worden meerdere keren per jaar studievoortgangsgesprekken gevoerd. De mentor of coach verwijst je zonodig door naar een studentendecaan of de studieadviseur.

Wat is een studieadviseur?

Een studieadviseur helpt je bij de voortgang van je studie, zoals bij studievertraging, keuze van je studierichting en persoonlijke problemen. De taken van de studieadviseur zijn:

  • Kan studenten oproepen voor een voortgangsgesprek en ondersteunt hen bij het maken van een studieplanning,
  • Adviseert studenten bij hun studiekeuze,
  • Adviseert de examencommissie over vrijstellingen conform de daartoe vastgestelde regels,
  • Adviseert de examencommissie met betrekking tot het BAS (Bindend Afwijzend Studieadvies),
  • Onderhoudt contacten met de resultatenadministratie met betrekking tot incorrecte registraties (inschrijvingen toetsen, cijfers, examenprogramma’s),
  • Helpt de studenten bij persoonlijke problemen en zorgt voor doorverwijzing naar de studentendecaan.
  • Onderhoudt contacten met de stage- en afstudeercoördinator over studenten met betrekking tot de instapeisen voor de stage en de afstudeeropdracht. ​

Wat is een studentendecaan?

Soms loop je vast: privé of in je studie. Hierover kun je vertrouwelijk praten met de studentendecaan. Om snel contact te kunnen hebben, hebben sommige studentendecaan inloopspreekuren waarop je zonder afspraak terecht kunt. Of mail hen voor een afspraak.

Gepubliceerd door  AZ-redactie FBE 7 augustus 2018