Hogeschool van Amsterdam

A-Z Studenten Bedrijfseconomie

Meldpunt fraude

Als student kun je tentamenfraude of andere onregelmatigheden melden bij de examencommissies FBE: fraudemeldpunt.fbe@hva.nl.

Ook kan je (anoniem) een brief in het rode postvak van de examencommissie posten. Deze postvakken zijn te vinden op de 1e verdieping van de Fraijlemaborg, bij de postkamer.

De regelgeving over fraude staat in hoofdstuk 4 van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) .

Lees verder bij fraude en plagiaat .

Gepubliceerd door  AZ-redactie FBE 30 oktober 2021