A-Z Studenten

Ombudsfunctionaris Studenten

De Ombudsfunctionaris Studenten is een onafhankelijk en neutraal persoon binnen de HvA, met wie je informeel en vertrouwelijk een klacht of probleem kunt bespreken, gerelateerd aan de HvA of een van de medewerkers. De Ombudsfunctionaris Studenten kijkt bij vragen, meldingen en dilemma’s van studenten of een organisatieonderdeel of medewerker zich behoorlijk en zorgvuldig heeft gedragen.

De HvA spant zich in voor een zo veilig mogelijk studeer- en werkklimaat en een soepel verloop van de dagelijkse gang van zaken. Maar de hogeschool is een complexe organisatie. Ondanks alle regels en inzet kan het zijn dat er iets misloopt, of dat er fouten worden gemaakt. Om tot een oplossing te komen, leg je in eerste instantie je probleem voor aan de persoon met wie of de afdeling waarmee je een probleem hebt. Dit kan via het indienen van een klacht via het Loket BBK . Als je niet tevreden bent over de wijze waarop je klacht is afgehandeld dan kun je contact opnemen met de Ombudsfunctionaris Studenten.

Iedere student bij de HvA kan een klacht indienen, en kan daarna bij de ombudsfunctionaris terecht. De Ombudsfunctionaris Studenten kan je helpen bij verschillende zaken. Voorwaarde is dat er geen andere wettelijke klacht-, bezwaar- of beroepsprocedure bestaat of een procedure bij de rechtbank, voor jouw klacht of probleem. Als je twijfelt waar je terechtkunt, neem dan contact op met de Ombudsfunctionaris Studenten om de kwestie te bespreken.

Privacy

Ieders privacy is gewaarborgd. De Ombudsfunctionaris Studenten heeft een geheimhoudingsplicht. Pas als je daarvoor toestemming geeft, kan de Ombudsfunctionaris Studenten een kwestie met anderen bespreken. In dat geval hebben ook die anderen een strikte geheimhoudingsplicht.

Je kunt bijvoorbeeld een klacht indienen:

 • als je vindt dat een medewerker of instantie van de HvA je niet juist heeft behandeld;
 • als er sprake is van een verstoorde docent-studentrelatie;
 • als je vreest dat er een conflict kan ontstaan doordat de feitelijke situatie anders is dan de situatie zoals afgesproken;
 • als je vermoedt dat er sprake is van structurele misstanden of knelpunten.

Je kunt bijvoorbeeld een bezwaar of beroep indienen:

 • Als een beslissing uitblijft kun je een bezwaar of beroep indienen op grond van weigering besluit. Ook als je denkt dat een regel of procedure niet goed wordt toegepast of uitgevoerd kun je beroep of bezwaar indienen.
 • Als je niet weet waar je met je vraag of probleem terecht kunt, kun je advies vragen bij Studentinfo.
 • Als je niet tevreden bent over de afhandeling van de klacht, kun je bij de Ombudsfunctionaris Studenten terecht.

De Ombudsfunctionaris Studenten kan:

 • adviseren over de aanpak van een bepaalde kwestie, zonder daarbij zelf in actie te komen.
 • verwijzen naar de juiste instantie of vertellen over mogelijkheden binnen de organisatie;
 • proberen te bemiddelen om zo tot een oplossing te komen. Pas als je daarvoor toestemming geeft, kan de Ombudsfunctionaris Studenten een kwestie met anderen bespreken.
 • een formeel onderzoek instellen naar het probleem of de klacht. Op zo’n onderzoek volgt een uitspraak. Als de ombudsfunctionaris op onregelmatigheden stuit, kan zij een aanbeveling doen om de gevolgen hiervan te voorkomen, te herstellen, of herhaling in de toekomst te voorkomen.

Contact

Ombudsfunctionaris: Jacqueline Schoone
Secretaris: Koert Peperkamp

E-mail: ombudsfunctionaris@hva.nl
Telefoon:

 • Jacqueline Schoone: 06 53303680
 • Koert Peperkamp: 06 43447100
Gepubliceerd door  Studentenzaken 4 juni 2024