Hogeschool van Amsterdam

A-Z Studenten

Holland Scholarship

Het Holland Scholarship is een beurs voor studenten die willen studeren, stage lopen of onderzoek willen doen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). De EER bestaat uit de EU, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen.

Het Holland Scholarship is een eenmalige toelage van 1250 euro.

Let op: Je voldoet tenminste aan onderstaande criteria om je aanvraag te laten beoordelen door de selectiecommissie van jouw faculteit of opleiding.

Een aanvraag is geen garantie op een beurs. Er is een beperkt aantal beurzen te vergeven. Bij gelijke geschiktheid wordt overgegaan tot loting.

De criteria zijn;

 • Je vraagt een beurs aan voor een toekomstig semester.
  • Aanvraagperiode voor mobiliteit in semester 1: 14 december t/m 1 mei.
  • Aanvraagperiode voor mobiliteit in semester 2: 1 september t/m 1 november.
 • Je volgt een voltijd studie aan de Hogeschool van Amsterdam.
 • Je gaat voor minimaal 7 weken naar het buitenland.
 • Je bent voornemens om minimaal 10 studiepunten (ECTS) te behalen tijdens je mobiliteit.
 • Je studie, stage of onderzoek vindt plaats in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER). De EER bestaat uit de EU, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen.
 • Je hebt een compleet aanmeldformulier ingediend.

 • Je hebt geen studievertraging.*

*Het criterium m.b.t. studievertraging geldt niet voor aanvragen voor het collegejaar 2021-2022.

Voordat je het Holland Scholarship aanvraagt dien je contact op te nemen met het International Office van de faculteit waaraan je studeert om te vragen naar de specifieke voorwaarden waaraan jouw aanvraag moet voldoen.

Het Holland Scholarship vraag je aan middels dit formulier. Let op: de deadline voor aanvraag voor het collegejaar 21-22 is dit jaar 1 mei 2021. Extra deadline op 1 november 2021 voor vertrek in semester 2.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 25 oktober 2021