A-Z Studenten

NL Scholarship

De NL Scholarship is een beurs voor studenten die willen studeren, stage lopen of onderzoek willen doen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Alle studenten kunnen een aanvraag doen, maar de beurs is in eerste instantie gericht op studenten uit ondervertegenwoordigde groepen. D.w.z. studenten die extra obstakels ondervinden voor het realiseren van internationale mobiliteit.

Beursbedrag

De NL Scholarship is een eenmalige toelage van 2500 euro.

Criteria

Voor het aanvragen van de NL Scholarship gelden de volgende criteria:

  • Je volgt een voltijd studie aan de Hogeschool van Amsterdam.
  • Je hebt niet meer dan een jaar studievertraging.
  • De studie, stage of onderzoek waarvoor je de NL Scholarship aanvraagt vindt plaats in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER). De EER bestaat uit de EU, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen.
  • Je gaat voor minimaal 7 weken naar het buitenland.
  • Je bent voornemens om minimaal 10 studiepunten (ECTS) te behalen tijdens je mobiliteit.
  • Je hebt je plannen voor studie, stage of onderzoek in het buitenland besproken met je HvA-opleiding (mentor/SLB'er) en met het International Office van je HvA-faculteit.
  • Je hebt een compleet aanmeldformulier ingediend.

Loting

Per semester kunnen ca. 30 NL Scholarships worden toegkend. Bij meer aanvragen dan beschikbare beurzen wordt overgegaan tot loting. Bij deze loting wordt zo veel mogelijk voorrang gegeven aan studenten uit ondervertegenwoordigde groepen. D.w.z. studenten die extra obstakels ondervinden voor het realiseren van internationale mobiliteit.

Aanvragen

Je vraagt de beurs aan voor een toekomstig semester:

  • Aanvraagperiode voor mobiliteit in semester 1: 1 maart t/m 1 juni.
  • Aanvraagperiode voor mobiliteit in semester 2: 1 oktober t/m 1 november.

Gedurende de aanvraagperiode kun je de NL Scholarship aanvragen middels dit formulier.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 21 maart 2024