A-Z Studenten

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheidsverzekering dekt de schade die door de Hogeschool (zijnde bestuur, medewerkers of studenten) aan derden wordt veroorzaakt en waarvoor de hogeschool aansprakelijk gesteld kan worden.

Om aanspraak te maken op de verzekering is een proces verbaal vereist.

11 augustus 2015