A-Z Studenten

Zelfstudie

LITERATUUR VOOR ZELFSTUDIE

Theorie met oefenstof

N.B. Meer nodig? Kom voor een gratis analyse van jouw werk en een individueel advies over zelfstudie, boeken en links, naar het Taalspreekuur FMR.

Boeken en websites met oefeningen
1. Spelling en stijl
2. Schrijfvaardigheid
3. Woordenschat

 • Burgers, Simon (2012). Taalproblemen van NU: Uitleg, oefeningen en antwoorden. Coutinho.
  -Inclusief uitleg lidwoorden; niveau 3F/4F/met web-ondersteuning.
 • Van Hogen, Ron & Rietsap, Everdien (3e druk 2017). Basisvaardigheden taal. Noordhoff Uitgevers.
  -Inclusief een toegangscode voor meer oefenstof.
  -Woordkeus, spelling, duidelijke en correcte zinnen, leestekens, duidelijke en correcte alinea’s.
  -Begin- en eindtoets, oefeningen.
 • Klein, M. & Visscher, M (6e druk, 2011). Praktische cursus Spelling. Noordhoff Uitgevers.
  -Alle theorie voor spelling, met oefeningen en antwoorden.
 • Pak, Dick (8e druk, 2013). Spelling en stijl compleet Taalniveau 4F (=C1). Uitgeverij Pak.
  - Oefeningen met antwoorden.
 • Tiggeler, Eric (3e druk, 2021). Beter in Nederlands. Boom uitgevers.
  -Opfrissen en oefenen van de Nederlandse taalregels, met: activeringscode, begintoets, oefentoetsen per hoofdstuk en een eindtoets.
 • Tiggeler, Eric (2020). Vraagbaak Nederlands. Van spelling tot stijl: Snel een helder antwoord op taalvragen (8e gewijzigde druk). Uitgeverij Boom.
  -Inclusief oefenvragen per hoofdstuk via activeringscode in het boek.

 • Tiggeler, Eric (3e herziene druk, 2018). Beter in Spelling. Boom uitgevers.
  -Opfrissen van de Nederlandse taalregels met o.a. een begintoets.
 • Westen, Wilma van der (2006). Welgespeld: Werkwoordspelling voor hoger onderwijs. Coutinho.
  -Stap voor stap leer je de werkwoordspelling; met uitgebreide theorie en oefeningen.

Online
Beter spellen. http://www.beterspellen.nl/website/index.php
-Elke dag een paar oefenzinnen (met antwoorden) voor spelling in je mailbox ontvangen. Gratis aanmelden.
Cambiumned. https://www.cambiumned.nl/theorie/spelling/spelling-links/
-Hulpprogramma met verschillende oefeningen.

 • Braas, Cees & De Schepper, Annemieke (4e druk, 2017). Taaltopics Formuleren: Aantrekkelijk, Begrijpelijk en Correct schrijven. Noordhoff Uitgevers.
 • Freijlink, Herman e.a. (2017). Professionele bedrijfscommunicatie: Handboek voor tekstschrijvers. Noordhoff Uitgevers.
 • Hermans, Mariët ((5e herziene druk, 2015). Schrijven met effect: Stijlcursus doeltreffend formuleren. Coutinho.
  -Theorie, oefeningen, antwoorden en adviezen voor het analyseren en reviseren.
 • Janssen, Daniël (red.) (2012). Zakelijke Communicatie voor professionals. Noordhoff B.V.
 • Mante, Yolanda. Zelf leren rapporteren (2e druk, 2022). Boom Uitgevers.
  -Met online training/ website.
  -Veel informatie over structureren (bouwplannen) en onderbouwen (argumentatie).
 • Pijper, Karin (2014). Beter in argumenteren. BIM-Media B.V.
  -Overtuigen (argumenten gebruiken), formuleren standpunt, volgorde van argumenten en de beste argumenten kiezen.
 • Rundervoort, Manon &Tiggeler, Eric (3e gewijzigde druk, 2022). Beter in rapporteren. Boom Uitgevers.
  -Betere teksten schrijven; aandacht voor de opbouw.
  -Inclusief oefenvragen per hoofdstuk via activeringscode in het boek.
 • Tiggeler, Eric (8e gewijzigde druk, 2020). Vraagbaak Nederlands. Van spelling tot stijl: snel een helder antwoord op taalvragen. Uitgeverij Boom.
  -Inclusief oefenvragen per hoofdstuk via activeringscode in het boek.
 • Van der Molen, Henk e.a. (2022). Zelf leren schrijven: Schrijfvaardigheid voor psychologie, pedagogiek en sociale wetenschappen. Boom uitgevers.
 • Van Dijk, Drs. Aldert Jan & Mepschen, Thea (4e druk, 2023). Schrijven voor juristen. Noordhoff Uitgevers bv.
 • Van Hoek-Gerritsen, Susanne (2023). Schrijfgids voor economen: Praktische adviezen voor scripties van a tot z. (vijfde herziene druk). Coutinho.
  -Met online: studiehulp.
  -Opzet en onderwerp van de scriptie, het aanscherpen van de opzet, structureren en tekstschema maken, concepthoofdstukken schrijven, goede zinnen, goede woorden, leestekens en vormgeving van de scriptie.
 • Van Hogen, R & Rietstap, E. (4e druk, 2022). Basisvaardigheden Taal HBO. Noordhoff Uitgevers.
  -Duidelijke en correcte woorden, alinea’s en zinnen.

Online

 • Academisch schrijven. Rijksuniversiteit Groningen. http://www.cambiumned.nl/

Cambiumned http://www.cambiumned.nl/
Theorie/oefeningen/ downloads voor spelling/ stijl/ schrijven/woordenschat/ argumenteren.

 • Giezenaar, Ghislaine e.a. (10e druk, 2017). Wijze woorden: Woordenlijst Academisch Nederlands met idioomoefeningen. Intertaal.
  -Oefeningen voor het verbeteren van de woordenschat.
 • Pak, Dick (10e druk, 2007). Goed gebekt: Compleet. Pak uitgeverij.
  -Oefeningen voor het verbeteren van de woordenschat en uitdrukkingen. Niveau: B1/B2/C1

Online

https://synoniemen.net/
https://woordcombinaties.ivdnt.org/
https://www2.fgw.vu.nl/taalmateriaal/acad-uitdr/inleiding.htm
https://www.taalwinkel.nl/category/stijl-en-woordenschat/
https://www.cambiumned.nl/theorie/woordenschat/
https://leestrainer.nl/Woordenschat/woordenschatpakketten/index.htm

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 14 juli 2023