A-Z Studenten

Doorstroomprogramma rechtsgeleerdheid HvA-VU

In het doorstroomprogramma rechtsgeleerdheid HvA-VU staat kennisontwikkeling centraal. Het programma biedt jou de mogelijkheid om wetenschappelijke ambities te combineren met de praktijkgerichte competenties van het hbo.

Contact

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 19 juli 2019