A-Z Studenten

Toetsvoorzieningen

Op deze pagina vind je meer informatie over toetsvoorzieningen en het gebruik van ClaroRead.

Heb je ADHD, dyslexie, ASS, een chronische ziekte of een andere persoonlijke omstandigheid die invloed heeft op je concentratie- en/of leesvermogen? Dan kun je extra tijd (toetstijdverlenging; ttv) aanvragen voor schriftelijke tentamens. Dat geldt dan ook voor tentamens, die (online) op een laptop worden afgenomen.

Als je een visuele beperking hebt, krijg je 50% meer tijd; in de meeste andere gevallen 25%. De studentendecaan kent deze extra tijd namens de examencommissie toe.

Ook andere toetsvoorzieningen kun je aanvragen bij de studentendecaan. Denk dan bijvoorbeeld aan het maken van een schriftelijke toets op een laptop, toiletbezoek tijdens een schriftelijk tentamen, eten/drinken en het gebruiken van medicatie of een gebruik van een koptelefoon tijdens een schriftelijk tentamen.

In welke situaties kun je toetstijdverlenging (ttv) aanvragen?

Je hebt recht op extra tijd als je moeite hebt met concentreren en/of lezen en kunt aantonen dat dat komt door persoonlijke omstandigheden, zoals:

  • dyslexie
  • AD(H)D
  • ASS
  • blindheid of slechtziendheid
  • een beperking die concentratieproblemen voortbrengt
  • je bent buiten Nederland opgegroeid.

Twijfel je? Overleg dan met je studentendecaan.

Hoe vraag je toetstijdverlenging (ttv) aan?

Heb je dyslexie? Je hoeft dan niet zelf naar de studentendecaan toe, maar je kunt direct toetstijdverlenging (ttv) en vergrote toetsformulieren digitaal aanvragen. Lees meer op Student Info of vraag direct aan via het Digitaal Servicepunt.

Voor alle andere omstandigheden kun je toetstijdverlenging via de studentendecaan aanvragen. Maak een afspraak.

Andere voorzieningen?

Misschien heb je (ook) baat bij andere voorzieningen. Het is het beste om zo snel mogelijk naar de studentendecaan van jouw opleiding te gaan als je extra behoeftes hebt. Met de studentendecaan bespreek je welke toetsvoorziening voor jou een passende voorziening is. ‘Passend’ betekent dat de voorziening geschikt is – je hebt er dus echt wat aan – en dat je hem echt nodig hebt vanwege jouw persoonlijke omstandigheid. Wanneer de voorziening passend is en als de studentendecaan het bewijs voor de omstandigheid heeft gecontroleerd, kan de toetsvoorziening meteen aangevraagd worden. Maak een afspraak.

Wanneer gaat mijn toetsvoorziening in?

Het verschilt per opleiding hoe snel je aanvraag verwerkt kan worden. Wanneer je je toetsvoorziening 2 weken voor de start van de tentamenperiode is toegekend én aangevraagd bij het Toets en Planningsbureau, dan kun je gebruik maken van je toetsvoorziening.

Wat moet je zelf nog regelen?

Neem het toekenningsbesluit van je toetsvoorziening geprint mee naar je toets.

Meer info

Hoe werkt toetstijdverlenging bij FG?

Neem voor vragen contact op met de studentendecaan van FG .

Let op: als toetsen digitaal worden afgenomen op de centrale locaties, meld je dan voor aanvang bij de surveillant. De surveillant verwijst je dan naar een rustige ruimte achterin de zaal.

Verzoek om laptop in verband met ClaroRead

Als je gebruik wilt maken van ClaroRead dien dan een verzoek in bij de examencommissie. Neem hiervoor wel eerst contact op met de studentendecaan van FG. Heb je een positief besluit van de examencommissie ontvangen ? Reserveer dan uiterlijk 2 weken voorafgaand aan elke schriftelijke toets een HvA-laptop met ClaroRead bij het Toetsbureau van faculteit Gezondheid via toetsbureau-fg@hva.nl .

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 15 september 2023