Hogeschool van Amsterdam

A-Z Studenten

Filmen en fotograferen op HvA-locaties

De locaties van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) kunnen een decor zijn voor film-, foto- en geluidsopnamen. De HvA werkt daar -onder voorwaarden- graag aan mee.

Corona-maatregelen

Er is beperkte beschikbare ruimte in onze gebouwen vanwege corona-maatregelen. Het bieden van onderwijs heeft daarbij de hoogste prioriteit. Om een veilige doorstroming te kunnen garanderen worden er slechts beperkt foto- en filmopnames toegestaan en dient er een check van de totale bezetting van het gebouw plaats te vinden.

Deze activiteiten zijn mogelijk binnen de volgende voorwaarden:

  • Alle aanvragen dienen via de FS-evenementen te verlopen.
  • Gebruik voor een aanvraag het formulier onderaan deze pagina.
  • De directeur bedrijfsvoering of een daartoe aangewezen persoon dient toestemming te geven voor de filmaanvragen.
  • Filmaanvragen dienen minimaal 10 dagen van te voren te zijn aangemeld.
  • Een filmaanvraag indienen binnen 10 dagen is mogelijk indien het belang van het evenement daartoe vraagt. De filmaanvraag dient te verlopen via de directeur bedrijfsvoering of een daartoe aangewezen persoon.
  • De groepsgrootte is gemaximaliseerd op 5 personen incl. cast en crew.
  • Activiteiten dienen te worden gehouden met inachtneming van de overheidsrichtlijnen, de HvA protocollen, veiligheids- en hygiënerichtlijnen.
  • Het dringende advies is dat gefilmde personen een mondkapje dragen.
  • De directeur bedrijfsvoering of een daartoe aangewezen persoon ontvangt wekelijks een overzicht van deze geplande activiteiten in zijn of haar gebouw.

Voor alle opnamen geldt dat toestemming van de HvA nodig is en dat film of fotografie het onderwijs, het onderzoek en de bedrijfsvoering niet hindert.

De HvA honoreert aanvragen waarbij sprake is van een directe relatie met de hogeschool, zoals een interview met een docent van de HvA of verslaglegging van een activiteit aan de HvA.

Verzoeken van commerciële partijen of verzoeken voor commercieel gebruik worden niet ingewilligd.

Let op: er is een apart formulier voor medewerkers en studenten, en één voor externen, zie onderstaand.

NB. Alleen aanvragen die minimaal vijf werkdagen voorafgaand aan de gewenste opnamedatum zijn ingediend, worden in behandeling genomen.

21 juni 2021