A-Z Studenten Aviation

Beurzen

Ga je tijdens je studie voor minor, stage of afstuderen naar het buitenland? Dan kun je mogelijk aanspraak maken op een aantal beurzen. Je kunt maar één beurs tegelijkertijd ontvangen en deze ook maar één keer aanvragen tijdens je hbo-studie. Voor de meeste beurzen zijn specifieke eisen en aanmeldingsdeadlines, dus informeer jezelf goed en op tijd!

Tijdens je studie

Voor deze beurs kom je in aanmerking als je voldoet aan de volgende punten:

 • Je gaat óf een minor volgen aa​n een van onze Europese partneruniversiteiten
 • óf stage lopen of afstuderen in een Europees land
 • Je gaat minimaal 30 ECTS behalen
 • Je kunt de beurs éénmaal aanvragen tijdens je hbo-studie

Procedure

Om een Erasmusbeurs te ontvangen, moet je een aantal formulieren vóór, tijdens en na je periode in het buitenland in te vullen. Elke HvA-faculteit krijgt jaarlijks een beperkt aantal beurzen toegekend. Dit betekent dat het ontvangen van de beurs geen vanzelfsprekendheid is als je aan de aanmeldingscriteria voldoet. Indien er meer aanvragen dan beurzen zijn, maakt de faculteit een selectie.

Aanmelddeadlines

 • Aanmelddeadline eerste semester: 1 juni 13.00.
 • Aanmelddeadline tweede semester: 1 november 13.00.

Aanmeldprocedure

 • Kijk op de a-z pagina Beurzen voor de laatste formulieren.
 • Deze formulieren bevatten verschillende tabbladen. Lever het tabblad 'Application form 1.1' (studie) of 'Application form 2.1' (stage) voor de deadline in per mail: internationalofficeft@hva.nl.
 • Let op! Je beursaanvraag wordt alleen in behandeling genomen als het document binnen de deadline is ontvangen, is ondertekend en compleet is ingevuld.
 • Voor stage hoef je nog niet je bestemming in te vullen voor de aanvraag, dus lever je aanvraag voor de deadline in!​

Let op! ​

 • Minorstudenten hebben voorrang boven stagestudenten in de selectie voor deze beurs.​
 • Wanneer je tijdens je stage een stagevergoeding ontvangt, heb je geen recht op de Erasmusbeurs.
 • Provisions:​

  ​The students are obliged to obtain 30 ECTS at the host university. Only in exceptional cases a resit may take place at the home university with permission of the host university, our exam committee and student counselor. The home international office will facilitate the resit and the program will cover the invigilator.​

Green Travel Grant

Ga je een buitenlandse partneruniversiteit en vraag je daarvoor een Erasmusbeurs aan? Dan kun je daar bovenop ook de Green Travel Grant ontvangen. Dit betreft een tegemoetkoming voor studenten die per trein en/of boot naar hun bestemming reizen, in plaats van per vliegtuig.

 • Alleen beschikbaar voor studenten die een Erasmus+-beurs aanvragen voor studie
 • Extra beurs voor reizen per trein/boot naar bestemming (enkele reis of retour)
 • € 60 - € 100 per enkele reis. Studenten kunnen maximaal 2 beurzen ontvangen.
 • Voor bestemmingen minimaal 500 kilometer van Amsterdam. Deze minimale afstand geldt niet voor het Verenigd Koninkrijk.

Meer informatie kun je vinden in het Erasmus-handboek.

Voor de Holland Scholarship kom je in aanmerking als je voldoet aan de volgende punten:

 • Je volgt een voltijd studie aan de Hogeschool van Amsterdam
 • Je gaat voor minimaal 7 weken en minimaal 10 studiepunten (ECTS) naar het buitenland
 • Je studie, stage of onderzoek vindt plaats in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), de EER bestaat uit de EU, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen
 • Je kunt je motivatie voldoende toelichten*

* Dit doe je door de vragen in het aanmeldformulier te beantwoorden.

Let op: Je voldoet tenminste aan deze criteria, aanvraag is geen garantie op een beurs. Er zijn maar een beperkt aantal beurzen te vergeven. Bij gelijke geschiktheid wordt mogelijk overgegaan tot loting.

Klik hier voor het aanvraagformulier en​ meer informatie.

​Aanmelddeadline

 • Aanvraagperiode voor mobiliteit in semester 1:
  14 december t/m 1 juni.
 • Aanvraagperiode voor mobiliteit in semester 2:
  1 september t/m 1 november.

Het DIA-Stipendium is bedoeld voor gemotiveerde studenten (HBO of WO) die voor een uitwisseling of een master naar Duitsland gaan en voor (toekomstige) onderzoekers die voor hun onderzoek een periode in Duitsland verblijven.

Als je in eerste semester (najaar) weggaat, is de aanmelddeadline voor deze beurs op 1 juli. Voor een verblijf in Duitsland in het tweede semester (voorjaar), moet je je voor 1 december aanmelden.

Zie deze pagina voor meer informatie.

Indien je niet aan de voorwaarden voldoet van een van bovenstaande beurzen, kijk dan op de Beursopener of er nog een andere beurs beschikbaar is. Verder zou het kunnen dat er via het Cultureel Verdrag beursmogelijkheden zijn, afhankelijk van waar je naar toe gaat en wat je precies gaat doen.

Stage of studie in de Verenigde Staten

Het Fulbright Center vergeeft beurzen aan studenten die voor een studie naar de Verenigde Staten gaan, voornamelijk bedoeld graduate studies (voor bv. een master).

na je studie

Master in het buitenland met beurs?

Studeer je binnenkort af en heb je plannen voor een vervolgstudie of onderzoek in het buitenland, misschien is de VSBfonds Beurs dan iets voor jou.

De VSBfonds Beurs is een schenking bedoeld voor studenten die na hun afstuderen in Nederland hun studie in het buitenland willen voortzetten. De beurs bedraagt maximaal 10.000 euro voor een master of onderzoeksperiode van maximaal twee jaar.

Meer informatie over de voorwaarden en aanvraagprocedures voor de VSBfonds Beurs vind je op de website van de HvA. De deadline voor het aanvragen van een beurs is op 1 maart 2022. Voor meer informatie over de VSBfonds Beurs kun je kijken op www.vsbfonds.nl/beurzen.

Regionaal Leonardo Bureau op de TU Eindhoven geeft beurzen uit voor afgestudeerden.

Contactpersoon: Jan Willem Oortwijn
Tel.: 040-247 8087
E-mail: rlb@tue.nl

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 20 juli 2022