A-Z Studenten Aviation

Diploma

Je wilt binnenkort je diploma in ontvangst nemen. Het Onderwijsbureau (kamer A5.16) geeft alle officiële diploma's, certificaten en cijferlijsten uit. Een aantal zaken moet je zelf goed controleren. Zorg er ook voor dat je je op tijd uitschrift.

Diploma afhalen

Ik heb een afhaalbericht van het Onderwijsbureau ontvangen. Kan ik mijn diploma ophalen op locatie Leeuwenburg?

Dat kan, maar niet op elk willekeurig moment. In jouw persoonlijke afhaalbericht worden de actuele afhaaltijden vermeld.

Ik heb nog geen afhaalbericht van het Onderwijsbureau ontvangen.

Diploma’s worden maandelijks geregistreerd in het online diplomaregister van DUO. Een uittreksel van dit diplomaregister is hetzelfde waard als een origineel diploma. Zodra jouw diploma is geregistreerd in DUO ontvang je van ons een e-mail met verdere informatie.

Het Onderwijsbureau verstuurt een e-mail ‘Afhaalbericht diploma’ zodra het fysieke diploma op locatie Leeuwenburg klaarligt en opgehaald kan worden.

Download het uittreksel van jouw diploma via: https://duo.nl/diplomaregister/

Voorlopige data diplomeringen

Een overzicht van de diplomeringsdata wordt hier gepubliceerd.

Controleer persoonsgegevens en studievereisten

Controleer naam, voorletter(s), geboortedatum en -plaats in Studielink. Op het diploma staan deze persoonsgegevens als volgt vermeld:

"Jan A.B. Bakker geboren op 12 januari 2001 te Amsterdam"
(dit komt overeen met een geldig legitimatiebewijs)

Controleer ook je studieresultaten in SIS:

  • Zijn de benodigde studiepunten behaald?
  • Staan alle studiejaren op voldaan?

Ontbreken er studiepunten? Neem in dat geval contact op met de desbetreffende docent.

Schrijf je op tijd uit

Schrijf je op tijd uit. Mogelijk heb je recht op restitutie van je collegegeld.

Afhaalbericht diploma

Iedere maand worden er nieuwe diploma's aangemaakt. Is je diploma klaar? Dan ontvang je vanzelf een afhaalbericht of een uitnodiging voor een uitreiking van het onderwijsbureau.

Afstudeerdiploma (getuigschrift)

Aan het einde van de hoofdfase moet je in totaal 240 studiepunten hebben behaald. Hoe deze studiepunten zijn verdeeld over de vakken van jouw opleiding, vind je in de studiegids.
Voldoe je aan alle eisen, dan krijg je een getuigschrift. Bij het getuigschrift ontvang je naast de cijferlijst, een Engelstalig diplomasupplement .

Cum Laude

Heb je tijdens je studie hoge cijfers gehaald, dan kom je mogelijk in aanmerking voor een cum laude- vermelding op je propedeusediploma of getuigschrift. In de OER van jouw opleiding vind je de voorwaarden voor een cum laude-vermelding.

De resultatenadministratie controleert bij het aanmaken van een propedeusediploma of getuigschrift of je in aanmerking komt voor een cum laude-vermelding. Mocht je hiervoor in aanmerking komen, dan ontvang je hierover geen apart bericht, maar zul je de cum laude-vermelding terugzien op jouw orginele propedeusediploma of getuigschrift. Let op: de cum laude-vermelding is niet zichtbaar in het online diplomaregister van DUO.

Certificaten

Kijk hier voor meer informatie over de certificaten.

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 29 april 2022