Hogeschool van Amsterdam

A-Z Studenten Amsterdam Fashion Institute

Veiligheid Chemisch Laboratorium 1.32

Voorschriften en verplichtingen

De chemicaliën die wij gebruiken zijn:

 • ACETON
 • GECONCENTREERD MIERENZUUR
 • GECONCENTREERD SALPETERZUUR
 • GECONCENTREERD ZWAVELZUUR

 • Bij het chemisch onderzoek is het dragen van een veiligheidsbril verplicht.
 • Voor het beschermen van kleding en huid dient men zelf te zorgen (schort of oudere kleding). In het lokaal zijn tevens labjassen aanwezig. Draag zoveel mogelijke bedekkende kleding en schoenen.
 • De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging van kleding, tassen, enz.
 • VOEG NOOIT TWEE CHEMICALIËN in één reageerbuisje: er ontstaan dan giftige dampen, met kans op ontploffing.
 • De tafels dienen zo leeg mogelijk te zijn, verwijder alles wat niet relevant is voor het onderzoek.
 • Jassen en tassen zijn verboden in het lokaal.
 • Eten en drinken zijn te allen tijde verboden in het lokaal
 • Bellen is niet toegestaan in het lokaal.

 • Plaats de reageerbuis in het rekje.
 • Doe een klein stukje van de te onderzoeken vezels/filamenten in een droge reageerbuis.
 • Voeg daarna maximaal 1,5cm chemicaliën toe.
 • Voor blends doet men wat meer vezels/filamenten in een droge reageerbuis en voegt men na 1,5cm chemicaliën voorzichtig een paar druppen water toe (voorzichtig langs de buis toevoegen).
 • Als men verwarmt (alleen in bepaalde omstandigheden), vindt dit in de zuurkast plaats en bij brandbare chemicaliën op een extra waterbad.
 • Na chemisch onderzoek worden de reageerbuizen als volgt gespoeld:
 1. Zet de chemicaliën terug in de zuurkast!
 2. Water uit de kraan laten stromen.
 3. Per reageerbuis de chemicaliën voorzichtig erbij laten vloeien.
 4. NOOIT TWEE CHEMICALIËN TEGELIJK, ter voorkoming van vorming van giftige dampen enz.
 5. Onder stromend water de reageerbuis goed spoelen, eerst bij de afvoerbakjes in de tafel, daarna bij de hoofdkraan de buisjes met borstel schoonmaken en opnieuw spoelen.
 6. Schone buizen op kop in rekje plaatsen en deze op de tafel naast de hoofdkraan laten drogen op een dubbel stuk handdoekpapier.

Indien je toch chemicaliën op handen, gezicht of ogen krijgt:

 • Wassen met water en zeep (neutraliseren chemicalën).
 • Eventueel ogen spoelen onder stromend water of bij de ogendouche.
 • Bij twijfel over de verwonding ter controle arts raadplegen.

In geval van brand:

 • Nooit brandend materiaal verplaatsen: de tafel en vloer zijn vuurbestendig.
 • Raakt de kleding in brand, dan douche in werking stellen en eronder gaan staan.
 • Een collega pakt de blusdeken en doet deze bij de in vlamgeraakte persoon om.

De microscopen staan in de kastjes onder de tafel. Na gebruik hier weer in opbergen.

Na gebruik het kleine vierkante glasplaatje weggooien. Niet in de gootsteen of teil! Het grotere glasplaatje dient schoongemaakt en gedroogd en teruggelegd te worden in het bakje met glasplaatjes of leg het op een dubbel stuk handdoekpapier.

---------------------------------------

HOUD HET LOKAAL NETJES!

RUIM ALLES OP WAT JE

GEBRUIKT HEBT EN MAAK JE

WERKPLEK SCHOON!!!

----------------------------------------

Gepubliceerd door  AZ faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 3 februari 2017