Hogeschool van Amsterdam

A-Z Studenten Amsterdam Fashion Institute

Roosters FDMCI

Elk schooljaar bestaat uit twee semesters en vier lesblokken. De roosterdata liggen vast.

Het eerste semester begint in september en eindigt in februari. Dan gaat het tweede semester van start. Elk semester telt twee lesblokken. De data voor het huidige schooljaar vind je links in de jaarkalender. De roosters worden twee weken voor aanvang van het blok gepubliceerd. Bekijk hier de roosterwebsite .

Het rooster is opgebouwd uit:

  • De dag
  • De exacte tijden
  • De naam van het studieonderdeel (les)
  • Docent(en)
  • Locatie gebouw
  • Lokaal(en)
  • tot slot welke klassen er bij deze les aanwezig zijn.

Via deze site word je begeleid om je persoonlijke rooster te koppelen aan je favoriete agenda-applicatie, bijvoorbeeld Outlook, Google Calendar, Apple Calendar of de agenda-applicatie op je mobiele telefoon.

De lessen kunnen in de volgende gebouwen plaatsvinden op de Amstelcampus: https://www.hva.nl/locaties/campus/amstelcampus.html

Benno Premselahuis (BPH)
Lokalen die in het Benno Premselahuis (Rhijnspoorplein 1, Amsterdam) gevestigd zijn, beginnen met BPH-. Vervolgens geven de eerste 2 tekens de verdieping aan, waarop het lokaal zich bevindt. Dit loopt van 01 tot 07. Daarna volgt een aanduiding voor de vleugel. Van 1e t/m de 3e verdieping zijn er drie vleugels: A, B en C. Vanaf de 4e verdieping is er alleen nog vleugel A. De laatste twee cijfers zijn het lokaalnummer (of kamernummer) op de betreffende vleugel. Voorbeeld van een locatie-aanduiding is: BPH 03B09.

Theo Thijssenhuis (TTH) & Kohnstammhuis (KSH)
Het Theo Thijssenhuis en het Kohnstammhuis (Wibautstraat 2-4, Amsterdam) bevinden zich aan de overkant van het Benno Premselahuis. De code in het rooster hiervoor is: TTH of KSH.

Muller-Lulofshuis (MLH) & Wibauthuis (WBH)
Het Muller-Lulofshuis (Wibautstraat 5A) en het Wibauthuis (Wibautstraat 3b) bevinden zich links van het Benno Premselahuis wanneer je met je rug naar de ingang staat. De code in het rooster hiervoor is: MLH of WBH.

Incidenteel kun je college hebben bij:
Roeterseilandcomplex
Plantage Muidergracht 24
Meer informatie

Tentamens

De tentamens worden ook buiten de Amstelcampus gegeven. Hier volgen de overige locaties:

IWO Tentamenzalen (op het AMC terrein)

USC Science Park

World Fashion Centre (WFC)

HvA Nicolaes Tulphuis (NTH)

Gepubliceerd door  AZ faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 22 november 2021