Hogeschool van Amsterdam

A-Z Studenten Amsterdam Fashion Institute

Mentoraat AMFI

Bij mentoraat gaat het erom dat je weet waarom je voor je studie hebt gekozen, dat je een beeld krijgt van je toekomstige beroep en het heft in eigen handen neemt om je doelen te bereiken.

 • Hij of zij stimuleert je in het ontwikkelen van competenties;
 • Hij of zij motiveert je kritisch naar jezelf te kijken;
 • Hij of zij stimuleert je om jezelf gedurende het eerste jaar actief te oriënteren op cultureel/creatief gebied en tijd te steken in activiteiten buiten het lesprogramma om;
 • Hij of zij bekijkt de studieplanning die jij hebt gemaakt;
 • Hij of zij geeft feedback op jouw planning en ontwikkeling;
 • Hij of zij houdt een vinger aan de pols omtrent persoonlijke zaken die invloed hebben op je studie en verwijst je zo nodig door naar de studentendecaan;
 • Hij of zij volgt jouw (studie)ontwikkeling en houdt gegevens bij op een jaarformulier.

 • Hij of zij verzorgt het programma in mentorverband tijdens de introductieweek;
 • Hij of zij geeft invulling aan de klassikale mentorbijeenkomsten;
 • Hij of zij bespreekt met de studenten de opdrachten die gedaan zijn voor de assessments;
 • Hij of zij verstrekt essentiële informatie aan de mentorklas bijv. rond de assessments van januari en juni.

 • Hij of zij is enthousiast en geïnteresseerd in de ontwikkeling van studenten;
 • Hij of zij beschikt over goede sociale vaardigheden;
 • Hij of zij is actief betrokken bij het onderwijsprogramma en bij de inhoud van de afdeling;
 • Hij of zij heeft kennis van het beroepenveld;
 • Hij of zij is een goede luisteraar;
 • Hij of zij is kritisch en betrokken;
 • Hij of zij kan studenten activeren om eigen verantwoordelijkheid te nemen voor hun ontwikkeling en resultaten;
 • Hij of zij kan zich kritisch opstellen naar de student (vragen stellen en feedback geven).

De coördinatie van het mentorprogramma ligt bij:

Propedeuse Hanneke Overdiep
Hoofdfase Stephen Fetherston

Gepubliceerd door  AZ faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 2 februari 2017